Sekcija žena USSCG izabrala novo rukovodstvo

Danas je, u Podgorici, izabrano rukovodstvo Sekcije žena USSCG i to: koordinatorka i šestočlani Koordinacioni odbor. Za koordinatorku Sekcije jednoglasno je izabrana Ana Miljanić ispred Sindikata banaka Crne Gore, dok su za članove/ce Koordinacionog odbora izabrane: Slavka Lakčević (Sindikat prosvjete Crne Gore), Sandra Obradović (Sindikat metalskih i rudarskih radnika CG), Magdalena Kasalica (Samostalni sindikat đačkih i studentskih domova CG), Novka Janković (Sindikat radnika trgovine CG), Jadranka Drobnjak (Sindikat medija Crne Gore) i Marta Lekić (Sindikat državnih službenika i namještenika CG).

Rukovodstvo Sekcije žena izabrano je na mandat od 10 mjeseci u kom roku je obavezano da omasovi Sekciju, te organizuje novu Skupštinu na kojoj će biti birano novo rukovodstvo sa punim mandatom.

Sekcija žena USSCG je shodno Statutu USSCG interesna organizacija koja se formira radi promovisanja i pospješivanja sindikalnih aktivnosti USSCG. U okviru svoje djelatnosti, Sekcija žena USSCG prati i analizira položaj žena na tržištu rada, bori se za bolje radne uslove i zaštitu zdravlja zaposlene žene, bori se za veću participaciju žena u organima upravljanja i odlučivanja, izdaje informativno-edukativne programe, organizuje kulturne, sportske i humanuitarne manifestacije sindikalno-promotivnog karaktera  i radi na organizaciji i širenju Sekcije.

Koordinatorka Sekcije žena USSCG, shodno Statutu, po automatizmu je članica Glavnog odbora USSCG sa pravom glasa.