U martu 2007. godine, nezadovoljni radom birokratizovanog rukovodstva i prolongiranjem redovnog Kongresa tada jedinstvenog Saveza sindikata Crne Gore (SSCG), sindikati prosvjete, Univerziteta, Telekoma,  trgovine, banaka, vatrogasaca, Kliničkog centra CG, KAP-a, Željezare i brojni drugi, pokreću inicijativu za održavanje vanrednog Kongresa.

12. maja 2007. godine, u sali Kino „Kultura“ u Podgorici, u prisustvu 400 delegata, održan je prvi dio XIII vanrednog kongresa SSCG, na kojem je izabran 12-člani Koordinacioni odbor sa šestomjesečnim mandatom i zadatkom da realizuje Rezoluciju o demokratizaciji, decentralizaciji i debirokratizaciji SSCG. Nastupajući pod imenom Reformski blok SSCG, Koordinacioni odbor ne uspijeva da ostvari pravo na kontinuitet u rukovođenju SSCG-om, jer resorno ministarstvo Rješenjem odbija da prizna rezultat vanrednog Kongresa, a Upravni sud ne rješava po podnijetoj tužbi na Rješenje ministarstva. To ne uspijeva da uradi ni rukovodstvo Reformskog bloka izabrano sa jednogodišnjim mandatom na drugom dijelu XIII vanrednog kongresa održanog 10.11.2007. godine, u Herceg Novom, u prisustvu 205 delegata.

Iz tog razloga, u skladu sa dobijenim mandatom, rukovodstvo priprema i 1. novembra 2008. godine organizuje Osnivački kongres nove nacionalne sindikalne centrale koja će djelovati pod imenom Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG). Na Osnivačkom kongresu učestvuje 211 delagata, koji donose odluku o osnivanju USSCG kao moderne sindikalne centrale sa decentralizovanim organizacionim ustrojstvom, utemeljene u granskim sindikatima. Međutim, i pod novim imenom, bili smo meta lažnih optužbi, etiketiranja i pritisaka, uskraćeni za socijalni dijalog sa Vladom i socijalnim partnerima. Sve to sa namjerom da se USSCG osujeti u osnivanju ili da ostane na margini društvenih zbivanja. Bilo je teško, kako rukovodstvu, tako i našem članstvu, izdržati sve te pritiske i lažne etikete.

I sve tako do maja 2010. godine kada smo izdejstvovali Zakon o reprezentativnosti sindikata i kada smo, sticanjem reprezentativnosti na nacionalnom nivou, stekli institucionalno priznanje i uključivanje u socijalni dijalog. Zato, danas, sa dostojanstvom i ponosom možemo reći da je ime Unija slobodnih sindikata Crne Gore postalo brend i sinonim za autentičnu, iskrenu i beskompromisnu borbu za radnička prava. Sve veći broj zaposlenih prepoznaje USSCG kao svoju nacionalnu sindikalnu centralu. Čine je 19 granskih i tri strukovna sindikata, koji su svojim aktivnim djelovanjem, najčešće uz logistiku pruženu od strane USSCG, postigli brojne i značajne rezultate za svoje članstvo.

Podjednako uspješno USSCG se predstavila i na međunarodnoj sindikalnoj sceni, gdje je postala uvažen partner u brojnim projektima. USSCG je punopravna članica dvije ključne internacionalne sindikalne organizacije: Evropske konfederacije sindikata i Međunarodne konfederacije sindikata, kao i članica i konstituent Regionalnog sindikalnog savjeta “Solidarnost” koji okuplja reprezentativne sindikate država sa područja bivše Jugoslavije.

Naša misija je da Crna Gora postane država socijalne pravde i društvenog blagostanja za sve njene građane/ke.

Postanite član Unije slobodnih sindikata Crne Gore