Sekcija mladih

Pitanje aktivnog učešća mladih u sindikatima je pitanje od suštinskog značaja za ukupan sindikalni pokret jer bez aktivnog učešća mladih održivost i budućnost sindikalnog pokreta biće dovedena u pitanje. Bez aktivnog učešća mladih ne možemo govoriti o modernizaciji sindikalnog pokreta, njegovoj atraktivnosti, mogućnosti praćenja gotovo svakodnevnih promjena na tržištu rada.

Aktivnom ulogom kroz sindikalno djelovanje mladi u sindikatu mogu uticati na kreiranje poltika i pokretanje pitanja koja su od značaja za mlade sa ciljem stvaranja ambijenta u kojem će mladim radnicima u Crnoj Gori biti garantovan dostojanstven rad, dostojanstvena zarada i ambijent u kojem mladi neće imati želju da napuste Crnu Goru u potrazi za boljim i pravednijim uslovima rada.

Postanite član Unije slobodnih sindikata Crne Gore