Povjerenici za teritorijalno djelovanje

V.d. povjerenik za opštinu Nikšić

Milan Bošković
tel: (067) 230 925
e-mail: bonamid13@t-com.me

Povjerenica za Glavni grad Podgoricu

Sandra Obradović
tel: (067) 636 146
fax: (020) 232 315
e-mail: obradovic.sandra@yahoo.com

Povjerenik za Prijestonicu Cetinje

Goran Čelebić
Tel: (069) 244 624
Tel/fax: (020) 232 315
e-mail: gorancelebic@gmail.com

Povjerenica za opštinu Bar

Novka Janković
Adresa: Vladimira Rolovića, 85000 Bar
Mob: (067) 221 070
Tel/fax: (020) 232 315
e-mail: jnovka@yahoo.com

Povjerenik za opštinu Herceg Novi

Oliver Jakovljević
Adresa: Zgrada Crvenog krsta, Škaljari, 85330 Kotor
tel: (069) 436 229
fax: (031) 671 680
e-mail: jbbovljevic@gmail.com

Povjerenica za opštinu Budva

Tamara Goliš
Adresa: Trg sunca br. 3, Sekretarijat za urbanizam, 85310 Budva
Tel: (069) 449 948
Fax: (033) 451 273
e-mail: tamara.golis@budva.me

Povjerenik za opštinu Ulcinj

Aslan Zenelli
Adresa: ul. Hafiz Ali Ulqinaku bb, 85360 Ulcinj
Tel: (067) 636 094
Tel/Fax: (030) 411 345
e-mail: luani_69@hotmail.com

Povjerenica za opštinu Mojkovac

Nada Radonjić
Tel: (069) 020 799
Tel/fax: (020) 232 315
e-mail: nadamojkovac@yahoo.com

Povjerenik za opštinu Kolašin

Davor Bakić
Tel: (069) 646 766
Tel/fax: (020) 232 315
e-mail: davor.bakic@yahoo.com

Povjerenik za opštinu Bijelo Polje

Veselin Gogić
Adresa: ul. 13. jul (zgrada Elnet), 84000 Bijelo Polje
Tel: (067)283 888
Tel/Fax: (050) 430 146
e-mail: veselin.gogic@telekom.me

Povjerenik za opštinu Pljevlja

Miladin Sekulić
Adresa: Mila Peruničića A, 84210 Pljevlja
Tel: (067) 414 403
Tel/Fax: (052) 321 830
e-mail: miladin.sekulic75@gmail.com

Povjerenica za opštinu Berane

Marta Lekić
Adresa: Polinska br. 66, 84300 Berane
Tel: (068) 004 729
Tel/fax: (020) 232 315
e-mail: novisindikatsoberane@gmail.com
Postanite član Unije slobodnih sindikata Crne Gore