ANKETA

Da li smatrate da je sindikalna potrošačka korpa
u iznosu od 1850€
dovoljna za dostojanstven život
četvoročlane porodice?
Microsoft Word - Logo - USSCG-page-001

USSCG

Unija slobodnih sindikata Crne Gore je dobrovoljna interesna organizacija zaposlenih, zasnovana na demokratskim principima i nezavisna od političkih, nacionalnih i vjerskih organizacija.

Read More
Microsoft Word - Logo - USSCG-page-001

MISIJA

Naša misija je da gradimo Crnu Goru kao državu socijalne pravde i društvenog blagostanja za sve njene građane i građanke.

Read More
Microsoft Word - Logo - USSCG-page-001

ČLANSTVO

Članstvom u našoj organizaciji postajete i punopravni član/ica Evropske konfederacije sindikata i Međunarodne konfederacije sindikata, koje zajedno okupljaju preko 181 milion radnika/ca u 163 države.

Read More

Pitajte nas

Kontaktirajte nas!
Tu smo za vaša pitanja.

Postavite pitanje

Članovi sindikata imaju pravo na:Sindikalnu solidarnost, besplatnu pravnu pomoć, korišćenje sindikalnog fonda za odmor i rekreaciju, sindikalnu edukaciju, povoljniju nabavku roba i usluga

Drugi o nama

Kontakt
  • ul. Avda Međedovića 108

  • Stari Aerodrom, 81000 Podgorica

  • +382 20 232315

  • usscg@usscg.me
[views id=”2008″]