Održan III Kongres Unije slobodnih sindikata Crne Gore

1.novembra 2017.g., održan je III redovni Kongres Unije slobodnih sindikata Crne Gore, pod sloganom: Složno! Hrabro! Solidarno!

U radu Kongresa učestvovalo je 295 delegata i delegatkinja iz 10 granskih, 3 strukovna sindikata i oko 20 sindikalnih organizacija.

Delegati III Kongresa usvojili su novi Statut USSCG, Program rada za naredni mandatni period, revidiranu rezoluciju o nužnosti izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i revidiranu rezoluciju o poštovanju prava zaposlenih na 40-satnu radnu sedmicu i prava na odmor nedjeljom i praznikom. Jednoglasno su usvojeni izvještaji o radu Glavnog, Statutarnog i Nadzornog odbora za prethodni mandatni period. Na Kongresu su izbrani članovi Statutarnog i Nadzornog odbora USSCG.

U postupku kandidovanja za funkciju generalnog sekretara USSCG, koji je prethodio održavanju III Kongresa, predložena su dva kandidata, i to: Nenad Čobeljić i Srđa Keković. Od 270 delegata koji su pristupili tajnom glasanju za funkciju generalnog sekretara, 229 delegata je glasalo za kandidata Srđu Kekovića, dok je 41 delegat glasao za kandidata Nenada Čobeljića. Ovim je, za generalnog sekretara USSCG, za mandatni period 2017 -2022, izabran Srđa Keković.

Kongresu su prisustvovali zamjenik generalnog sekretara Evropske konfederacije sindikata, Peter Scherrer, predstavnica Međunarodne konfederacije sindikata, Enisa Salimović, kao i gosti iz Regionalnog sindikalnog savjeta “Solidarnost” – predsjednici i predstavnici nacionalnih sindikalnih centrala iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Makedonije, zatim kolege iz Francuske, Albanije, Turske, sa Kosova, zatim, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, socijalnih partnera, predstavnici pojedinih poslaničkih klubova, nevladinih organizacija, itd.

III Redovni Kongres USSCG – 1. novembar 2017.g.