SPK bilježi rast u I kvartalu 2024.

Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu (SPK) za I kvartal 2024. godine.

Ukupna vrijednost SPK-a za period januar-mart 2024. godine iznosi 1900,00 eura.

U poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno četvrtim kvartalom 2023. godine (oktobar-decembar 2023), sindikalna potrošačka korpa zabilježila je rast u iznosu od 50,00 eura, odnosno cca 3%.

Više na www.ceisi.me