Završen projekat “Efikasni ERS koji dobro funkcionišu u periodu posle COVID-a”

Projekat „Efikasni ERS koji dobro funkcionišu u periodu posle Covid-a“ odvijao se u veoma dinamičnom vremenu. U prvoj fazi projekta ispitali smo ocjenu učinka ERS u zemljama učesnicama. Procjena je bila mješovita. Radnička strana je očekivala bolju radnu efikasnost, više informisanja i sadržajnije konsultacije. Ukazano je na izazove sa kojima se ERS suočavaju u vezi sa energetskom krizom, cijenama energije i transformacijom u vezi sa automatizacijom i ozelenjavanjem. Zakonodavna strana je bila zadovoljnija trenutnim uređenjem funkcionisanja i praksom ERS.

U toku projekta, Evropska komisija je nastavila (takođe pod uticajem zahtjeva Evropskog parlamenta) da radi na jačanju ERS – sprovedene su prva i druga faza konsultacija sa evropskim socijalnim partnerima. Obje faze konsultacija pokazale su fundamentalne protivrečnosti između sindikalne strane i strane poslodavaca koje se tiču potrebe za izmjenom direktive. Posle dvije faze konsultacija, Komisija je 4. januara predstavila predloge za izmjene.

Projekat je za rezultat imao i alat za procjenu rada ERS koji je zasnovan na pitanjima upućenim predstavnicima zaposlenih i poslodavaca, kao i na obimu informacija koje ERS treba da dobije da bi dejstvovao efikasno. Članovi ERS ili predstavnici poslodavaca mogu da odgovore na ova pitanja, što može dovesti do određenog razmišljanja koje vodi ka poboljšanju rada ERS. Više informacija na linku Alat za procenu – EWC Assesment Tool (startandgo-ewc.com)

  1. Bilten broj 5
  2. Inicijalni sastanak – Video: Link 1st video
  3. Obuka – Video: Link 2nd video
  4. Online radionica – Video: Link 3rd video
  5. Istraživanje – Video: Link 4th video
  6. Alat za procjenu – Video: Link 5th video