Projekat “Efikasni ERS koji dobro funkcionišu u periodu posle Covid-a”: Uticaj i rezultati otkriveni

U nastojanju da ojača otpornost Evropskih radničkih savjeta (ERS) usred turbulentnog okruženja pogoršanog pandemijom COVID-19, Evropska unija je sufinansirala transformativni 20-mjesečni projekat pod nazivom „Efikasni ERS koji dobro funkcionišu u periodu posle Covid-a”. Ovom inicijativom angažovani su sindikati, organizacije poslodavaca i članovi ERS-a u sedam zemalja: Poljskoj, Srbiji, Portugaliji, Španiji, Turskoj, Crnoj Gori i Slovačkoj. Primarni cilj? Poboljšavanje efikasnost ERS u ublažavanju posljedica pandemije na radnu snagu.

Radeći u okruženju ispunjenom dinamičnim izazovima, ERS su naišli na višestruke prepreke koje je pojačala pandemija. Ovi izazovi obuhvataju različite aspekte, uključujući i one koji potiču iz blizanačke tranzicije – digitalizacije, automatizacije i ozelenjavanja privrede, posebno dekarbonizacije.

Članovi ERS su istakli dodatne prepreke kao što su fluktuirajuće cijene električne energije, posljedice ukrajinske krize i promenljiv geopolitički teren. Kao predstavnici zaposlenih u transnacionalnim korporacijama, oni su naglasili konkurentske pritiske koje predstavljaju neevropski subjekti u odnosu na njihove matične organizacije.

Kao odgovor na ove izazove, Evropski parlament je usvojio rezolucije 2021. i 2023. godine, naglašavajući imperativ učešća zaposlenih na nivou kompanije kako bi se ojačala demokratija na radnom mestu i poboljšala funkcionalnost ERS-a. Rezolucija iz 2021. godine bila je fokusirana na širenje informacija, konsultacije i učešće zaposlenih, zalažući se za reviziju Direktive o ERS. Nakon toga, rezolucija iz 2023. godine imala je za cilj da ojača kapacitet ERS-a za širenje informacija i konsultacije, prilagođen različitim sistemima privrednih odnosa u državama članicama.

Evropska komisija je, 24. februara 2024. godine, predložila dalje izmene i dopune Direktive o ERS, signalizirajući tekuća zakonodavna nastojanja. Aktivno angažovanje članova ERS-a i socijalnih partnera širom Evrope ostaje ključno, a projekti poput „Efikasni ERS koji dobro funkcionišu u periodu posle Covid-a” služe kao opipljiv pokazatelj posvećenosti.

U periodu od avgusta 2022. do marta 2024. godine, projekat je obuhvatao niz aktivnosti za realizaciju svojih ciljeva. Preliminarna faza je uključivala istraživanje sprovedeno od januara do aprila 2023. godine, koje je donijelo nacionalne izveštaje o istraživanju za Poljsku, Slovačku, Portugal i Španiju. Ovi izveštaji su pružili neprocjenjiv uvid u trenutno stanje, oblasti poboljšanja, identifikovane slabosti i stavove zainteresovanih strana prema razvoju ERS-a.

Nakon toga, od jula do novembra 2023. godine, sprovedena je obrnuta obuka, koja se sastojala od tri faze u kojima su učesnici dobijali materijale razrađene od strane stručnjaka kako bi ih proučili prije nego što se uključe u obuku licem u lice. Moduli obuke bili su usredsređeni na poboljšanje operativnih procedura ERS-a i rješavanje operativnih izazova za jačanje prava radnika na informisanje, konsultacije i učešće.

Takođe, od oktobra do novembra 2023. godine, napravljeni su video priručnici, zasnovani na sadržaju obrnute obuke, kako bi se premostile praznine u znanju i poboljšale mogućnosti ERS u kretanju kroz procese restrukturiranja izazvanog pandemijom COVID-19.

Vrhunac projekta manifestovao se u razvoju alata za procjenu „Efikasni ERS u novoj normalnosti”, koji je izrađen u periodu od novembra 2023. do februara 2024. godine. Ovaj alat je omogućio članovima ERS-a da procijene organizacionu efikasnost i doprinos ERS definisanju mera na nivou kompanije koje ublažavaju uticaj pandemije. Širenje informacija o rezultatima projekta odvijalo se putem onlajn seminara održanih u sedam zemalja u periodu od februara do marta 2024. godine, na kojima su predstavljeni ključni nalazi, alat za procjenu ERS, izveštaji o istraživanju, moduli obuke i video priručnici.

Da zaključimo, projekat „Efikasni ERS koji dobro funkcionišu u periodu posle Covid-a” pokazao se kao veliki uspjeh, pružajući članovima ERS-a i socijalnim partnerima neophodne alate za efikasno snalaženje u izazovima izazvanim COVID-19. Kroz istraživanje, obuku i razvoj alata, projekat je podstakao transparentnost i učešće radnika u multinacionalnim korporacijama, čime je olakšao ublažavanje izazova povezanih sa pandemijom. Dostupnost projektnog materijala javnosti naglašava njegov širi uticaj na promovisanje efikasnosti ERS-a i zalaganje za prava radnika. Cjelokupan sadržaj obuke, video priručnici i alat za procjenu ERS-a su besplatno dostupni javnosti na internet stranici http://startandgo-ewc.com/coursesslect. Ova onlajn platforma pruža priliku bez presedana za one koji žele da prošire svoje znanje o ERS-ma i pristupe osnovnim resursima za njihov efikasan razvoj i implementaciju.

Finansira Evropska unija. Iznijeti stavovi su mišljenje samog(ih) autora i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Evropske komisije. Za njih se ne može smatrati odgovornim ni Evropska unija ni organ koji dodeljuje sredstva.