Efikasni ERS koji dobro funkcionišu u periodu posle COVID-a: Objavljen video-priručnik

Projekat „Efektivni i funkcionalni ESZ u post-Covid eri”, koji finansira Evropska unija, unosi revoluciju u obuku predstavnika Evropskog savjeta zaposlenih (ESZ) kako bi se suočili sa tekućim i budućim izazovima. Značajan korak u ovom pravcu je nedavno pokretanje video priručnika, inovativnog resursa zasnovanog na materijalu korišćenom za potrebe tzv. obrnute obuke (engl. inverted training).

Trenutni izazovi, djelotvorni odgovori: Srž projekta
Evropsko poslovno okruženje prolazi kroz tranziciju bez presedana, a projekat ima za cilj da osposobi predstavnike ESZ da se uspješno kreću kroz složenost ovog promenljivog scenarija. Novi video priručnik kreiran je sa ciljem da se pruži nedostajuća znanja koja su identifikovana tokom analitičke faze projekta, pružajući predstavnicima osnovne veštine za efikasno vođenje ESZ.

Ključ za učenje: Obrnuta obuka i video priručnik
Inovativni pristup tzv. obrnute obuke, implementiran tokom celog projekta, postavio je osnovu za kreiranje video priručnika. Ovaj pristup, koji karakterišu faze individualnog proučavanja, zajedničkih diskusija i temeljnih procena, identifikovao je ključne oblasti u kojima predstavnici ESZ mogu imati koristi od unapređivanja svojih vještina.

Šta nudi video priručnik: Pristupačnost i sveobuhvatan sadržaj
Video priručnik, dostupan besplatno na internet stranici http://startandgo-ewc.com/coursesslect osmišljen je tako da bude dostupan svima, uključujući i pojedince koji nisu posebno obučeni po pitanju ESZ. Priručnik pruža sveobuhvatan pregled ključnih tema, uključujući upravljanje sastancima ESZ-a, efektivnu komunikaciju, pregovore i rješavanje sukoba.

Poziv na učenje i osnaživanje
Bilo da ste predstavnik ESZ, uključen u upravljanje njim ili jednostavno zainteresovani da razumete njegovo funkcionisanje, video priručnik je prilika da dobijete dobra usmerenja. Video priručnik će vam pružiti znanje potrebno za rješavanje trenutnih i budućih izazova, obezbeđujući da ESZ funkcionišu efektivno i efikasno.

Zaključak: Vitalni resurs za budućnost ESZ-a
U vremenu u kojem su otpornost i pripremljenost od ključne važnosti, video priručnik predstavlja značajan resurs za osnaživanje predstavnika ESZ. Pridružite nam se na ovom putu učenja i doprinesite oblikovanju budućnosti efektivnih i funkcionalnih Evropskih savjeta zaposlenih.
Kako biste pristupili video priručniku i započeli svoj put učenja, posjetite Start and Go – Start and Go (startandgo-ewc.com)