Saopštenje za javnost – ŠIK Polimlje Berane

SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA

Na inicijativu Unije slobodnih sindikata Crne Gore i Sindikalne organizacije ŠIK Polimlje Berane, danas je održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Uprave za šume i menadžmenta preduzeća.

Sastanak je održan sa ciljem iznalaženja rješenja za očuvanje radnih mjesta gotovo 70 zaposlenih.

Nagomilani, dugogodišnji problemi koji su potresali ovo preduzeće i odnosi sa nadležnim institucijama za posljedicu su imali gašenje kompletnog pogona i otpuštanje gotovo 70 zaposlenih, onih zaposlenih kojih su gotovo dvadeset godina proveli u ovom preduzeću, a koji su sada dovedeni u situaciju da budu socijalni slučajevi bez perspektive na crnogorskom tržištu rada.

Uvažavajući sveukupnu situaciju, a posebno položaj zaposlenih koji su kolateralna šteta prethodnih dešavanja, učesnici sastanka su kroz konstruktivni dijalog došli do zajedničkog zaključka u vezi sa prevazilaženjem postojećeg problema. Zaključak podrazumijeva aktivno uključivanje svih strana učesnica sastanka i u konačnom postizanje poravnanja kroz postupak alternativnog rješavanja sporova.

USSCG očekuje da će rezultat ovog sastanka biti očuvanje radnih mjesta u interesu zaposlenih, samog preduzeća, Opštine Berane i države.