SDSNCG obilježava Dan borbe protiv korupcije

U susret 9. decembru, Međunarodnom danu borbe protiv korupcije, Sindikat državnih službenika i namještenika Crne Gore održao je seminar na temu “Oživimo planove integriteta”. Održani seminar dio je projekta “Osnaživanje učešća sindikata u radu javne uprave u cilju sužavanja okvira za koruptivne i nedozvoljene uticaje”.

Projekat je podržan od strane Solidarity centra (www.solidaritycenter. org), kroz grant: „Unapređenje znanja i resursa u Evropi za podršku sindikatima u borbi protiv korupcije u regionu“. Cilj projekta je zaštita integriteta državnih službenika i namještenika; promovisanje i uspostavljanje rada javne uprave uz poštovanje najviših nivoa integriteta i profesionalizma kao i rasvetljavanje procedura i instituta u kojima, shodno Zakonu o radu, sindikat ima pravo ućešća, kako bi kroz veću inkluzivnost i transparentnost u radu javne uprave, smanjili prostor za koruptivne i nedozvoljene uticaje.

Zaključci sa Seminara SDSNCG „Oživimo planove integriteta“:

  • Dosadašnji formalni pristup planovima integriteta promijeniti proaktivnim učešćem sindikata odnosno zaposlenih;
  • Više pažnje posvetiti upravljanju rizicima od korupcije i zaštiti integriteta zaposlenih i integriteta institucije, kao najboljim mehanizmima za suprotstavljanje korupciji;
  • Inicirati da menadžer integriteta dobije sistematizovano radno mjesto;
  • Insistirati na donošenju procedura za sve radne procese koji nose rizik od korupcije;
  • Uvrstiti rizike od zlostavljanja na radu i diskriminacije;
  • Uvrstiti rizike svih vrsta privremenog angažovanja u upravi;
  • Obezbjediti dodatno/obavezno usavršavanje u oblasti borbe protiv korupcije, etike i integriteta za funkcionere, rukovodioce i zaposlene;
  • Inicirati objavljivanje planova rada i izvještaja o radu organa uprave;
  • Insistirati na ispunjavanju zakonske obaveze imenovanja lica za prijem i postupanje po prijavama zviždača na osnovu internog akta koji bi propisao procedure izbora, rad i ocjenu učinka tog lica;
  • Formirati mapu procedura u kojima je zakonom propisano učešće sindikata.