Završen štrajk u Crnogorskom Telekomu

Postizanjem dogovora o sadržaju Aneksa 9 Kolektivnog ugovora, i potpisivanjem Sporazuma između predstavnika Štrajkačkog odbora Sindikata Telekoma i uprave Kompanije, nakon 136 dana zvanično je završen Štrajk zaposlenih u Crnogorskom Telekomu.

Konsenzusom o povećanju zarada, produženju i dodatnom unapređenju svih prava i benefita koje su zaposleni u Crnogorskom Telekomu koristili u prethodnom periodu, stekli su se svi potrebni uslovi da se zaposleni koji su od 15.  novembra u štrajku vrate na posao.

Nakon intenzivnih pregovora započetih početkom marta, dvije strane su se saglasile oko zadržavanja i unapređenja svih benefita za zaposlene koji su bili sadržani u prethodnim verzijama aneksa KU, a posljednji sastanak između predstavnika Štrajkačkog odbora i uprave Kompanije rezultirao je postignutim dogovorom po svim stavkama, od kojih se najvažnije odnose na sljedeće:

  • povećanje mjesečnih zarada zaposlenih Crnogorskog Telekoma kroz povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta, odnosno najniže cijene rada i to za 15% počev od 01.04.2023.g., 2,5% počev od 01.01.2024.g. i 2,5% počev od 01.01.2025.g., čime su povećana i sva druga primanja koja su povezana sa najnižom cijenom rada;
  • zimnica ostaje u KU u istom obliku kao i do sada;
  • u KU uvode se bonusi za ostvarenje personalnih i kolektivnih ambicioznih ciljeva, a performans menadžment shema će se primjenjivati počevši od 2024. godine nakon usaglašavanja načina postavljanja ciljeva i procjene učinka između predstavnika menadžmenta i Sindikata;
  • dobrovoljno privatno zdravstveno osiguranje nastaviće da važi uz evaluaciju zadovoljstva zaposlenih ovim benefitom na kraju 2023. godine, kada će se razmatrati mogućnost daljeg produženja ovog benefita sa osiguravajućim društvom ili neki drugi alternativni model ovog benefita;
  • unaprijeđeni su i benefiti za zaposlene koji se odnose na subvenciju ljetovanja i zimovanja zaposlenih, jubilarne nagrade, otpremnine, i drugi;
  • Aneks 9 KU važiće 5 godina, odnosno do 31.12.2027. godine.

Zaposleni Crnogorskog Telekoma nastaviće da uživaju benefite zasigurno najboljeg kolektivnog ugovora među svim privatnim kompanijama u Crnoj Gori. Cilj obezbjeđivanja najboljih mogućih uslova za rad u našoj kompaniji jeste zadovoljstvo zaposlenih kroz koje smatramo da ćemo postići dodatni rast kompanije, očuvanje i ojačanje liderske pozicije Crnogorskog Telekoma u Crnoj Gori.

Štrajkački odbor Sindikata Telekoma