Podrška Sindikatu prosvjete, Sindikatu Univerziteta i Samostalnom sindikatu đačkih i studentskih domova