Održan sastanak predstavnika USSCG sa predsjednikom Vlade Crne Gore

Tekst saopštenja sa sastanka, kao i fotografije, prenosimo sa sajta Vlade Crne Gore:

“Predsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović primio je danas delegaciju Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Delegaciju Unije slobodnih sindikata Crne Gore činili su Srđa Keković, generalni sekretar, Ivana Mihajlović, zamjenica generalnog sekretara USSCG, Nebojša Radonjić, predsjednik sindikata Kliničkog centra i Radomir Božović, predsjednik Sindikata prosvjete.

Predsjednik Vlade Abazović je istakao da će Vlada na čelu sa njim dati sve od sebe da sa Unijom izgradi što bolju komunikaciju koja će efektuirati boljom saradnjom i podrškom Vlade raznim inicijativama Unije, kao i zajedničkim pobjedama u korist građana Crne Gore.

Upoznavajući premijera sa radom USSCG, generalni sekretar Keković je istakao da je Vlada njihov partner sa kojim žele da izgrađuju otvorenu i bolju saradnju. Keković je ukazao na potrebu izmjene Zakona o radu, Zakona o Fondu rada, potencijalnom problemu sa izuzimanjem sektora za način obračuna zarada, kao i problematici potpisivanja Opšteg kolektivnog ugovora.

Zamjenica generalnog sekretara USSCG Ivana Mihajlović upoznala je premijera sa inicijativom o formiranju Radnog suda kao specijalizovanog suda za radne sporove, inicijativom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, problemom nedostatka ustanove koja se bavi utvrđivanjem profesionalnih oboljenja, ističući da je formiranje takvog Zavoda neophodno.

Naglasivši odličnu saradnju sa ministrom zdravlja Dragoslavom Šćekićem, predsjednik sindikata Kliničkog centra Nebojša Radonjić upoznao je premijera sa radom i značajem KCCG u zdravstvenom sistemu Crne Gore, potrebama medicinskog i nemedicinskog osoblja u toj instituciji, kao i sa inicijativom o potpisivanju Posebnog kolektivnog ugovora sa KCCG.

Pohvalivši osvrt predsjednika Vlade na prosvjetu tokom izlaganja ekspozea u Skupštini Crne Gore i rad novog ministra prosvjete Miomira Vojinovića, predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović istakao je da je prosvjeta kao jedan od temelja društva nepravedno godinama zapostavljana. Božović je upoznao premijera sa potrebom izmjene Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, problemom višegodišnje politizacije prosvjete i dugoročnim reperkusijama koje pomenuto ima na sistem prosvjete i društva u cjelini.

Na sastanku su dogovoreni dalji koraci koji imaju za cilj unapređenje saradnje i preduzimanje neophodnih koraka ka razmatranju i realizaciji predloženih inicijativa od strane USSCG.”