Saopštenje povodom aktuelne političke situacije i rasta cijena u Crnoj Gori

ovodom aktuelne životne i političke situacije, Glavni odbor Unije slobodnih sindikata Crne Gore, sa sjednice održane 15.03.2002. godine, izdaje sledeće

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Poslednjih godinu dana Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) sa posebnom zabrinutošću prati ponašanje političkih aktera na društvenoj sceni. Kao nacionalna radnička organizacija, od svog nastanka, USSCG je imala kritički pogled na ekonomsku politiku vođenu u našoj zemlji kojom se enormno društveno bogatstvo prelilo na račune šačice pripadnika novopečene elite, a na štetu ogromnog broja građana. Kritikovali smo inertnost i zarobljenost institucija sistema i predlagali brojne ekonomske mjere kako bi se neselektivno oporezovali bogatstvo i luksuz, spriječilo nezakonito otimanje društvene imovine i smanjio sve veći jaz između bogatih i siromašnih.  Strpljivo smo čekali da se, nakon 30 godina vladavine kontinuiteta, pokažu gromoglasno najavljivani rezultati političkih promjena. A što smo dočekali? Dočekali smo da nam rad Skupštine bojkotuje kako opozicija tako i pozicija, da imamo Vladu koju nijesu podržavali ni oni koji su je izabrali, ali istovremeno nijesu htjeli ni da je opozovu, da se naši političari bore za svoju političku poziciju i članstvo, ne iskazujući nimalo zabrinutosti što divljaju cijene osnovnih životnih namirnica i goriva, dok, uz sve to, u jednoj evropskoj zemlji bijesni rat sa mogućom prijetnjom dalje eskalacije.

Svakodnevna poskupljenja osnovnih životnih namirnica, te naftnih derivata od kojih zavisi krajnja cijena svih ostalih roba i usluga, polako ali sigurno poništavaju sve pozitivne efekte koje je program „Evropa sad” trebalo da proizvede. Pritom posebno podsjećamo da efekte pomenutog programa nije osjetio ogroman broj građana/ki Crne Gore poput 40.000 onih koji rade “na crno”, poput 55.000 nezaposlenih koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, poput 16.000 penzionera koji preživljavaju sa najnižom penzijom od 150 eura i još nekoliko hiljada onih koji primaju penzije i ispod tog nivoa.

Donosioci odluka na svim nivoima moraju preuzeti odgovornost za ovakvo stanje u državi, koje prijeti da će biti sve složenije i izazovnije usljed najave novih poskupljenja, s jedne strane, i neizvjesne političke situacije u zemlji, s druge strane. Zato USSCG očekuje hitno uspostavljanje i oživotvorenje konkretnih mjera na zaštiti životnog standarda građana kroz ograničavanje cijene rasta osnovnih životnih namirnica i limitiranje cijene goriva. Takođe, insistiramo na stabilizaciji političke situacije u zemlji (jer nestabilna politička scena uzrokuje nestabilnu ekonomsku scenu) i uvođenju sistema odgovornosti na svim nivoima. Ukoliko do toga ne dođe u najkraćem roku, USSCG je spremna da organizuje i pokrene radničke proteste radi zaštite životnog interesa i standarda zaposlenih i građana.

GLAVNI ODBOR USSCG