USSCG i MER održali okrugli sto na temu saradnje nadležnih institucija u implementaciji programa »Evropa sad«

U saradnji Unije slobodnih sindikata Crne Gore i Ministarstva ekonomskog razvoja, a u svrhu realizacije zaključka Koordinacionog tijela za implementaciju programa »Evropa sad«, danas je u Podgorici održan okrugli sto na temu „Saradnja nadležnih institucija u implementaciji programa »Evropa sad« sa aspekta zaštite prava zaposlenih“. Cilj okruglog stola bio je postizanje sadejstva nadležnih institucija sistema u podršci Inspekciji rada na razotkrivanju i sankcionisanju kršenja prava na zaradu koju zaposleni imaju u skladu sa programom »Evropa sad«. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici svih relevantnih institucija (Uprava za inspekcijske poslove, Uprava policije, tužilaštvo, sudstvo, resorna ministarstva) i socijalnih partnera. Okruglom stolu prisustvovao je i ministar ekonomskog razvoja i predsjednik Koordinacionog tijela za implementaciju programa »Evropa sad«, gospodin Jakov Milatović.

Na okruglom stolu usvojeni su sledeći zaključci:

  1. Učesnici okruglog stola saglasili su se da je primjena »Evropa sad« uspješna što pokazuju podaci nadležnih institucija, ali da je prepoznata i prisutna pojava vršenja krivičnih djela protiv prava iz rada od strane jednog broja poslodavaca i to najčešće u dijelu pritiska na zaposlene da dio isplaćene zarade vrate u gotovini poslodavcu na ruke.
  2. Institucije nadležne za rješavanje ovog problema obavezale su se da će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti otkrivanju i sankcionisanju krivičnih djela protiv prava iz rada za koje je zaprijećena sankcija u vidu novčane kazne ili kazne zatvora do tri godine.
  3. Učesnici okruglog stola saglasni su da je u cilju stvaranja pretpostavki za efikasno otkrivanje krivičnih djela protiv prava iz rada potrebno dodatno osnažiti zaposlene da prijave nezakonito kršenje njihovih prava iz rada. U tom smislu neophodno je da Agencija za sprječavanje korupcije razmotri zakonske mehanizme koji bi dali mogućnost zaštite imuniteta zaposlenih koji prijave krivična djela protiv prava iz rada, a po potrebi i kroz status „zviždač“.

Navedeni zaključci biće dostavljeni Koordinacionom tijelu za implementaciju programa »Evropa sad« kako bi preuzelo obavezu praćenja njihove realizacije.