USSCG traži hitno rješavanje problematike nesigurnih ugovora u državnim organima

U, danas upućenom, dopisu ministru ekonomskog razvoja, gdinu Jakovu Milatoviću, Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) izrazila je zabrinutost sve češćim navodima koje dobija od svog članstva, ali i zainteresovanih građana/ki u vezi sa radnim statusom značajnog broja lica angažovanih u državnim organima. Poslednje obraćanje koje je USSCG dostavljeno potpisano je od strane 73 koleginice radno angažovane u Upravi za katastar i imovinu od kojih većina radi i duže od deset godina po nekoj vrsti nesigurnih ugovora poput: ugovora o privremenim i povremenim poslovima, agencijskih ugovora ili što je najčešće slučaj – ugovora o djelu. Većina koleginica koje su nam se obratile angažovana je na puno radno vrijeme (40 časova nedeljno), dok ostale imaju nepuno radno vrijeme. Iako obavljaju poslove za kojima Uprava kao poslodavac ima kontinuiranu i permanentnu potrebu, što dokazuje i dužina trajanja njihovog angažmana, ipak, Uprava u konkretnom slučaju godinama unazad čak i ne pokušava da iznađe način da obezbijedi uslove za dostojansten rad, a samim tim i život, pomenutim koleginicama. Angažovanje koleginica po naprijed navedenim, prekarnim ugovorima, dovodi iste u situaciju da godinama žive u neizvijsnosti da li će njihovi (pa i takvi) ugovori biti produženi (nerijetko su potpisani na svega 30 dana) i dodatno im onemogućava da ostvare neka od osnovnih prava iz radnog odnosa poput uvećanja zarade, uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u punom iznosu, prava na godišnji odmor, pravo na naknadu zarade po osnovu privremene spriječenosti za rad, prava na kreditno zaduživanje i dr.

USSCG je, istovremeno, zatražila od ministra Milatovića da preduzme konkretne aktivnosti na planu rješavanja statusa koleginica angažovanih na poslovima održavanja higijene u Upravi, ali i svih drugih kolega/ca koji su na sličan način angažovani u drugim državnim organima, tako što će im omogućiti zaposlenje po ugovorima o radu na neodređeno vrijeme.

Cjelokupno obraćanje možete preuzeti ovdje.