Održan 8. Forum civilnog društva Zapadnog Balkana

8. Forum civilnog društva za Zapadni Balkan, koji je održan u Skoplju 30. septembra i 1. oktobra, stavio je u središte pažnje potrebu za jasnom perspektivom pristupanja EU za region i ulogu koju civilno društvo treba da ima u ovom procesu.

Forum je organizovan od strane Evropskog ekonomsko-socijalnog komiteta (EESC) u saradnji sa Evropskom komisijom i Savjetom za regionalnu saradnju uoči samita EU-Zapadni Balkan na Brdu 6. oktobra. Njegov cilj je da pošalje jasnu poruku političkim vlastima u vezi sa izazovima i težnjama civilnog društva u regionu.

U svojim izjavama, i premijer Republike Sjeverne Makedonije, Zoran Zaev i komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji, insistirali su na činjenici da je proširenje EU geostrateško ulaganje u mir, smanjenje siromaštva i ekonomski rast cijelog kontinenta.

Svi učesnici Foruma složili su se da je perspektiva članstva u EU za Zapadni Balkan u interesu Evropske unije ako želimo da izbjegnemo destabilizaciju regiona, uticaj trećih zemalja i negativne uticaje na samu EU.

Uprkos opštem entuzijazmu u vezi sa približavanjem regiona Evropskoj uniji uz pomoć Ekonomskog i investicionog plana (EIP), Zelene agende i podrške oporavku od krize nakon Covid-19, diskusije koje su uslijedile pokazale su da je put do EU je dug i pun izazova. Zemlje regiona imaju još mnogo posla za jačanje regionalne saradnje, sprovođenje strukturnih domaćih reformi i usklađivanje sa zakonodavstvom EU. Pravi socijalni dijalog i istinsko uključivanje socijalnih partnera i drugih organizacija civilnog društva u nacionalnu politiku i reforme ostaje izazov u ​​mnogim zemljama Zapadnog Balkana.

Kao što je navela predsjednica EESC-a, Christa Schweng, ne smijemo zaboraviti da je svaka diskusija o proširenju implicitno diskusija o budućnosti Evrope.

Učesnici su stoga pozvali na organizovanje konferencija civilnog društva na visokom nivou kao pratećih događaja na redovnim samitima EU i Zapadnog Balkana kako bi se omogućilo da se čuje glas civilnog društva o temama koje će biti obrađene.

Na Forumu je učestvovao i generalni sekertar USSCG Srđa Keković. u svojstvu paneliste na temu: Oporavak nakon COVID-a – izazovi i mogućnosti privrednog i investicionog plana za Zapadni Balkan i zajedničkog regionalnog tržišta.

Tekst usvojene Deklaracije na engleskom jeziku, možete pogledati na sljedećem linku.