Održana Press konferencija povodom godinu dana od parlamentarnih izbora i formiranja nove Vlade Crne Gore

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) Srđa Keković kazao je da je USSCG očekivala da će sa novom Vladom imati dinamičniji socijalni dijalog i da će ona imati više razumijevanja za njihove inicijative.

“Moram da kažem da se to nije desilo. USSCG nije udostojena, čak ni odgovorom od strane predsjednika Vlade (Zdravka Krivokapića), na zahtjev za razgovor koji smo uputili u decembru, kako bismo predstaviti platformu očekivanja od nove Vlade”, rekao je Keković na današnjem presu, povodom godinu dana od parlamentarnih izbora i formiranja Vlade.

On je uputio i kritiku prema Vladi zbog partijskog kadriranja “po dubini i širini”.

Istakao je smjene koje su se desile u prosvjeti.

“Zabrinjavajuća je činjenica da Vlada ne smjenjuje samo kadrove koje je zatekla, nego smjenjuje ekspertske kadrove koje je ona dovela”, naveo je Keković.

To će dovesti do toga, kako je kazao, da će jedan broj njih imati mogućnost da nadoknadi štetu zbog nezakonitog smjenjivanja, dok će drugi broj njih, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, imati mogućnost da 12 mjeseci nakon smjene prima zaradu.

“Javno postavljam pitanje da li se neko brine o tome i ko će odgovarati ukoliko se desi da ove odštete budu velike”, naveo je Keković.

Pozitivni primjeri

Keković je saopštio da su imali razumijevanja da je nova Vlada došla u trenutku korona krize, sa velikim deficitom u budžetu.

Dodao je da ima pozitivnih primjera u radu. Istakao je pravljenje novog budžeta, koji je nazvao domaćinski, jer su smanjeni rashodi.

Dodao je da nova Vlada nije posegla ka smanjenju zarada, penzija i socijalnih davanja.

“Za pohvalu je to što je uveden dječiji dodatak za djecu do šest godina, što su omogućeni besplatni udžbenici…”

Keković je pohvalio i aktivnosti Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Uprave prihode, jer je tokom ljetnjih mjeseci ostvaren suficit u budžetu.

Značajnim je ocijenio i novu politiku Fonda zdravstva, koji je odlučio, kako je naveo, da preusmjeri novac sa privatnog na javno zdravstvo.

“Očekujem da se ta sredstva upotrijebe za izgradnju novih zdravstvenih kapaciteta, za kupovinu modernih mašina i aparata, da ne bi morali da idu u privatni sektor, jer nas to mnogo više košta”, kazao je Keković.

O novom Opštem kolektivnom ugovoru

Dodao je da je ključna aktivnost USS rad na novom Opštem kolektivnom ugovoru (OKU), koji je značajan za desetine hiljada zaposlenih.

Za trenutni je kazao da ispunjava tek minimum uslova za dostojanstven rad, i da zbog njega mnogi napuštaju zemlju.

Naveo je da od strane Unije poslodavaca do sada nisu imali razumijevanja za pravljenje novog kolektivnog ugovora.

Keković je podsjetio da se o novom OKU pregovara od početka prošle godine, na šta ih je obavezao Zakon o radu koji je stupio na snagu 7. januara prošle godine, te da je ostavljen rok do kraja godine da se dogovore oko novog.

“Plašimo se da postoji tiha opstrukcija od strane Unije poslodavaca, jer rokovi važenja polako ističu”, kazao je Keković.

Dodao je da će o novom OKU pregovorati do kraja septembra, a da će nakon toga, ukoliko ne bude razumijevanja i dogovora, USSCG krenuti u druge aktivnosti.

“Borićemo se svim sredstvima”, kazao je Keković, koji nije isključio i mogućnost organizovanja protesta.

Aktivnosti USSCG

Zamjenica generalnog sekretara USSCG Ivana Mihajlović istakla je na kojim stvarima će USSCG intenzivno raditi tokom ove i naredne godine, a to su: stambena politika, i to kroz Zakon o stambenoj politici, kao i kroz izradu strategija koje se odnose na stambenu politiku i program socijalnog stanovanja, zatim, radiće na izmjenama i dopunama Zakona o radu, izmjenama i dopunama Zakona o Fondu rada, zatim, na povećanju zarada za zaposlene u D kategoriji po Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. USSCG je uputila i inicijativu za izmjenu i dopunu Pravilnika o utvrđivanju profesionalnih bolesti, kao i inicijativu za osnivanje Zavoda za medicinu rada.

Ona je podsjetila da je USSCG drugi put uputila inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o radu poslaničkim klubovima.

Posljednjim dopunama Zakona o radu predviđeno je da će se od 1. januara naredne godine sniziti starosna granica za prestanak radnog odnosa po sili zakona sa 67 na 66 godina.

„USSCG apeluje na poslanike u Skupštini da zadrže trenutno važeće rješenje i omoguće svim zaposlenima koji to žele i isključivo ukoliko oni koji to hoće, da ostanu na tržištu rada do navršene 67 godine“, rekla je Mihajlović.

Posljednjim izmjenama Zakona o radu predviđeno je da će se naredne godine sniziti starosna granica za prestanak radnog odnosa po sili zakona sa 67 na 66 godina.

USSCG je uputila i inicijativu za izmjene i dopune Zakona o Fondu rada, koja će, prema njenim riječima, unijeti pravičnost i pravednost u sistem.

Mihajlović je dodala da je tokom prethodnog perioda veliki broj zaposlenih ostao uskraćen za uplatu poreza i doprinosa, zbog čega nijesu mogli ostvariti pravo na penziju.

Za nju problematično predstavlja to što su pojedini poslodavci prestali da postoje, čime su radnici ostali uskraćeni za penziju.

“Fond rada treba da preuzme ulogu obeštećenja ovih osoba, jer ima dio sredstava kojim bi mogla da obešteti ove osobe“, navela je Mihajlović.

Najavila da će USS raditi na inicijativama za povećanje zarada za sve zaposlene u javnom sektoru, posebno one u kategoriji D poslova, koji su, kako je navela, najviše diskriminisani.

“USS će se zalagati da se poveća minimalna zarade, na 300 ili 315 eura neto, i to od 1. januara naredne godine. Ona treba biti na makar 60 odsto nivoa prosječne zarade”, kazala je Mihajlović.

 

(tekst je preuzet sa portala www.vijesti.me)