Saradnja crnogorskih, makedonskih i hrvatskih sindikata u zaštiti prava sezonskih i migrantskih radnika

Sindikalne centrale Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), Konfederacije slobodnih sindikata Makedonije (KSS) i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) potpisale su Memorandum o razumijevanju u trilateralnoj prekograničnoj saradnji s ciljem zaštite i unapređenja prava sezonskih i migrantskih radnika u Crnoj Gori, Makedoniji i Hrvatskoj.

Potpisivanje Memoranduma nastavak je i konkretizacija dugogodišnje saradnje sindikata na regionalnom i međunarodnom nivou, prije svega u okvirima Regionalnog sindikalnog savjeta „Solidarnost“, među čijim su osnivačima i ove tri nacionalne sindikalne centrale.

Inicijativa za potpisivanjem Memoranduma potekla je iz Konfederacije slobodnih sindikata Makedonije, podstaknuta velikim odlivom radne snage iz Makedonije, posebno sezonskih radnika koji odlaze na rad u Crnu Goru i Hrvatsku, pretežno u sektoru turizma i ugostiteljstva. Potrebe zaštite prava migrantskih i sezonskih radnika, ali i sprečavanja dampinga radnih i socijalnih prava domicilnih radnika, svjesni su i u USSCG i SSSH koji i inače u svom sindikalnom djelovanju štite interese i stranih radnika, kao i domaćih radnika upućenih na rad u inostranstvo i domaćih sezonskih radnika. Potpisivanjem Memoranduma sindikati potpisnice dodatno se obavezuju na unapređenje i zaštitu prava migranata i sezonskih radnika.

Memorandum o saradnji namijenjen je podsticanju saradnje među sindikatima i olakšavanju odnosa i zajedničkog djelovanja u vezi sa pravima radnika, a posebno olakšavanju zajedničkih aktivnosti na zaštiti radničkih prava radnika migranata i sezonskih radnika i unapređenju dostojanstvenih uslova rada, te borbe protiv socijalnog dampinga. Sindikati će posebne napore uložiti u organizovanje i učlanjivanje sezonskih i migrantskih radnika kako bi im mogli pružiti adekvatnu zaštitu prava, uključujući informisanje o pravima i ostalim informacijama relevantnima za rad i boravak za vrijeme sezonskog/migrantskog rada u nekoj od triju država, pružanjem besplatne pravne pomoći u zaštiti radnih prava koja uključuje pravno savjetovanje i sudsku zaštitu kao i posredovanje kod poslodavaca o svim pitanjima važnim za njihov radno-pravni i socijalni status, posredovanjem kod nadležnih institucija i uspostavljanjem kontakata s matičnim sindikatom.

Tekst Memoranduma o saradnji možete preuzeti ovdje.