Saopštenje za javnost

Povodom najnovijeg poskupljenja cijene goriva, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 “Unija slobodnih sindikata Crne Gore poziva Vladu da hitno izmijeni Uredbu o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftinih derivata, kako bi korigovala enormni i za standard crnogorskih građana neprihvatljivi rast cijena goriva. Zbog ukupne krize izazvane pandemijom koronavirusa koja je prouzrokovala gubitak radnih mjesta, smanjenje zarada, pad ekonomske i kupovne moći pojedinca i porodica, došlo je do urušavanje životnog standarda naših građana. Osim toga, neminovno je da će ovo poskupljenje usloviti dodatan rast cijena životnih namirnica, prevoza i drugih roba i usluga i time prouzrokovati novi udar na budžete crnogorskih građana. Podsjećamo da je od januara ove godine, cijena nafte i naftnih derivata drastično porasla, pa je krajnje vrijeme da se preispita politika utvrđivanja iste. Naime, za proteklih šest mjeseci, cijena eurosupera 95 je porasla za čak 23 centi (sa 1,14 na 1,37 eura), dok je cijena eurodizela porasla za 18 centi (sa 1,03 na 1,21 eura). Ukoliko bi sadašnje cijene nafte i naftnih derivata uporedili sa zemljama okruženja, npr. Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom, vidjeli bi da su iste u navedenim zemljama niže za više od 20 centi/1l goriva, pri čemu treba imati u vidu da je minimalna zarada u Crnoj Gori najniža u regionu.

Zato, Unija slobodnih sindikata Crne Gore zahtijeva od Vlade da utvrdi gornju granicu cijene nafte i naftnih derivata na način da ona ne može preći nominalni iznos od 1,10 eura/1 litru, čime bi se stalo na put daljem povećanju cijena, a samim tim i daljem pogoršanju socio-ekonomskog položaja naših građana. Smatramo da bi limitiranje gornjeg iznosa bilo najbolje rješenje, jer bi država i u tim tržišnim uslovima prihodovala velika sredstva po osnovu naplate od akciza koje na naftu i naftne derivate trenutno iznose nestvarnih 60%!”