Saopštenje za javnost povodom izmjena ZOR-a

Povodom usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

“Unija slobodnih sindikata Crne Gore izražava duboku zabrinutost činjenicom da se krupne izmjene opšteg zakona koji reguliše odnose na tržištu rada, kakav je Zakon o radu, dešavaju bez prethodne konsultacije sa socijalnim partnerima. Usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu kojim je snižena starosna granica sa 67 na 66 godina, kao osnov za prestanak radnog odnosa po sili zakona, dovelo je zaposlene u Crnoj Gori u nezavidan položaj. Vjerujemo da nije zanemarljiv broj zaposlenih koje najdirektinije pogađa ovakva izmjena i koji će zbog iste preko noći morati da napuste svoja radna mjesta, uprkos tome što su planirali da iskoriste svoje doskorašnje pravo i ostanu na tržištu rada do 67 godine. Danas su svi oni koje ova izmjena pogađa suočeni sa nemogućnošću izbora, sa tim da svoj radni vijek moraju okončati potpuno neplanirano, bez mogućnosti da se snađu u datoj situaciji. Da se pretpostaviti, imajući u vidu ukupan socio-ekonomski standard većine građana u Crnoj Gori, da je znatan broj zaposlenih koji će već 12. juna morati da po sili zakona okončaju svoj radni vijek godinu dana ranije, kreditno zadužen i da će njihova egzistenicija biti dovedena u pitanje prelaskom na penziju koja će, opšte je poznato, biti značajno niža od zarade koju primaju.

Osim činjenice da je ova izmjena sačinjenja bez prethodne konsultacije i saglasnosti socijalnih partnera i bez razmatranja na Socijalnom savjetu, poslanici koji su predložili, a onda i glasali za pomenutu izmjenu, nijesu našli za shodno da crnogorsku javnost bliže upoznaju sa svojim namjerama, promovišu svoj predlog prije upućivanja istog u skupštinsku proceduru, te makar na taj način pripreme sve zaposlene kojih se u ovom trenutku ta odredba tiče i koja direktno utiče na njihov radni, ekonomski i socijalni položaj. Ovakvo ponašanje rezultiralo je činjenicom da prilikom usvajanja sporne izmjene i dopune Zakona u Skupštini niko, osim poslanika, nije znao da se tim izmjenama uvodi drastično nov režim prestanka radnog odnosa po sili zakona.

Ono što se između redova može naslutiti, ova naprasna izmjena starosne granice za prestanak radnog odnosa po sili zakona nije uslovljena ciljem da se doprinese opštem interesu. Dakle, politička previranja ne smiju i ne mogu biti alibi za suspendovanje, urušavanje ili ad hoc mijenjaje zakonskog okvira koji reguliše radne odnose. Zakulisne izmjene ovako značajnog zakonskog rješenja nedopustive su. U suprotnom, uloga socijalnih partnera i uloga Socijalnog savjeta u potpunosti biva obesmišljena. Šturo obrazloženje da je izmjena sačinjena, ali i usvojena, kako bi se pomenuta odredba Zakona o radu usaglasila sa poslednjim izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju neprihvatljiva je i neodrživa. Ovo iz razloga što se radi o dva zakonska rješenja koja regulišu različite materije, pri čemu Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao poseban zakon, definiše starosnu granicu kao uslov za odlazak u penziju, dok Zakon o radu, kao sistemski zakon, reguliše odnose na tržištu rada i kao takav je predvidio mogućnost da zaposleni, ukoliko to želi, ostane duže na tržištu rada. Upravo mogućnost izbora da zaposleni ostane na tržištu rada do 67 godine bila je jedna od odlučujućih činjenica prilikom postizanja kompromisa u socijalnom dijalogu koji je vođen u procesu izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojom je snižena starosna granica za odlazak u penziju za muškarce i žene.

Imajući navedeno u vidu, Unija slobodnih sindikata Crne Gore će, uz naprijed navedene argumente, uputiti svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore inicijativu za izmjenu spornog člana i vraćanje na prethodno rješenje. Vjerujemo da će naša argumentacija biti dovoljno snažna da poslanici promijene svoj stav prema ovom pitanju i glasaju za rješenje koje je donedavno bilo na snazi, a koje rješenje je bilo rezultat kompromisa postignutog tokom višegodišnjeg socijalnog dijaloga koji smo vodili prilikom izrade novog Zakona o radu.”

IZVRŠNI ODBOR