PRVOMAJSKI PROGLAS

Povodom Međunarodnog praznika rada, Unija slobodnih sindikata Crne Gore objavljuje

PRVOMAJSKI PROGLAS

„I ove, kao i prošle godine, aktivisti i članovi Unije slobodnih sindikata Crne Gore prinuđeni su da Međunarodni praznik rada obilježe bez tradicionalne prvomajske protestne šetnje, poštujući mjere za sprečavanje širenja koronavirusa i štiteći na taj način prvenstveno one svoje kolege koji su od marta 2020. godine, na prvoj liniji odbrane od ove pošasti.

I ovog Prvog maja, Unija slobodnih sindikata Crne Gore podsjeća na važnost svakog radnika ponaosob i njihovih ličnih i profesionalnih doprinosa da naši životi budu nezamislivi bez svih njih: ljekara, medicinskih radnika, komunalnih radnika, policajaca, građevinara, trgovaca, novinara i medijskih radnika, apotekara i svih drugih koji, kako u redovnim, tako posebno u kriznim situacijama kakva je trenutna, postojano stoje na prvoj liniji odbrane, ulažući nadljudske napore i čineći naše živote podnošljivijim i lakšim.

Podsjetimo se da ovaj praznik obilježavamo u znak sjećanja na borbu radnika za bolje uslove rada i osmočasovno radno vrijeme. Podsjetimo se da se ta borba vodila davne 1886. godine i da su radnici, uz ogromne žrtve, izvojevali pobjedu u toj borbi. Danas, ali i godinama unazad, ova borba se i dalje vodi, samo su akteri umjesto robovlasnika – neoliberalisti, a umjesto radnika spremnih da podnesu žrtvu – preplašeni i osiromašeni radnici dovedeni u situaciju da trpe i ćute zarad očuvanja kakvog-takvog radnog mjesta. Podsjetimo se i na to da su upravo sindikati, odnosno radnici, prinoseći sopstvenu žrtvu, zaslužni za brojna prava koja danas uživamo. Podsjetimo se da je na Prvom kongresu Druge internacionale, održanom davne 1889. godine, odlučeno: “Prvi maj je zajednički praznik svih zemalja, na kojima radnička klasa treba da manifestuje jedinstvo svojih zahtjeva i svoju klasnu solidarnost”. Ne zaboravimo da se danas u Crnoj Gori suočavamo sa antisindikalnom diskriminacijom i šikaniranjem većine sindikalnih aktivista koji svoj rad obavljaju na valjan i častan način na koje anomalije institucije sistema ostaju nijeme, a ostali radnici obeshrabreni da se sindikalno organizuju i organizovano bore za dostojanstven rad i život.

Ne zaboravimo i to da je pravo na sindikalno organizovanje osnovno ljudsko pravo, garantovano Ustavom, zakonom i međunarodnim pravnim aktima. Odluku o učlanjenju u sindikat ne donosi poslodavac, donosi je isključivo radnik koji je spreman i svjestan da samo udružen sa svojim kolegama može stati na kraj urušavanju svojih prava iz rada i po osnovu rada, da može zaštiti svoje lično i profesionalno dostojanstvo i izboriti se za zdrave i bezbjedne uslove rada.

Ne zaboravimo da smo kreatori svoje sreće, svog života i svoje sudbine. Ne dozvolimo dalje urušavanje osnovnih ljudskih prava, kakva su pravo na dostojanstven rad, na zdrave uslove rada, na sindikalno organizovanje. Oduprimo se, zajedno i solidarno, svijetu kapitala, svjesni da upravo mi stvaramo kapital i da istoga ne bi bilo bez nas i našeg zalaganja.

Neka nas ovaj 1. maj opomene da možemo više, snažnije, odlučnije i bolje! Neka ovaj 1. maj bude podsjetnik donosiocima odluka da su dužni da u centar svih politika koje kreiraju pojedinca stave pojedinca-građanina; neka im bude podsjetnik da čuvaju životnu sredinu i domaćinski raspolažu resursima; neka bude podsjetnik da stvaraju ambijent za bolje životne i radne uslove kako bi naši građani ostali u našoj zemlji!

Uz želju da što prije dobijemo borbu sa nevidljivim neprijateljem i što prije pažnju sa dnevno političkih previranja usmjerimo na očuvanje radnih mjesta, ekonomsku stabilnost i dostizanje socijalne pravde, Unija slobodnih sindikata Crne Gore svim radnicima čestita Prvi maj – Međunarodni praznik rada!”

IZVRŠNI ODBOR