Održana press konferencija povodom Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu

Podgorica, PR pres servis – Oblast zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori zahtjeva sveobuvatno unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira. Dijalog zasnovan na povjerenju preduslov je uspješnosti unapređenja kulture zaštite i zdravlja na radu. Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) podržava napore svjetskog sindikalnog pokreta usmjerene ka tome da Međunarodna organizacija rada prepozna zaštitu i zdravlje na radu kao osnovno, temeljno pravo kojim se štite radnici širom svijeta.

To je poručeno na konferenciji USSCG, koja je organizovana povodom Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu.

Zamjenica generalnog sekretara USSCG, Ivana Mihajlović, kazala  je da se ta asocijacija zalaže za ostvarivanje principa dostojanstvenog rada uz garantovanje osnovnih prava svih zaposlenih na rad u sigurnim uslovima i na način koji ne ugrožava njihovo zdravlje.

„Samo tokom prošle godine, od ukupno 24 uviđaja povreda na radu koje je izvršila Uprava za inspekcijske poslove, imali smo šest smrtnih, 17 teških i jednu kolektivnu povredu na radu. U toku 2020. godine imali smo sedam smrtnih i 20 teški povreda“, navela je Mihajlović.

Ona je kazala da se postavlja pitanje koliki je broj povreda na radu koje nikad nisu prijavljene posebno kad su u pitanju povrede radnika koji su angažovani na crno.

„Kada govorimo o temi zaštite i zdravlja na radu, istu posebno posmatramo kroz epidemiju sa kojom se više od godinu suočavamo, te vjerujemo da je ova pošast pokazala da ne postoji sistemski i adekvatan pristup pitanju zaštite i zdravlja na radu i ukazala poslodavcima i zaposlenima, ali i donosiocima odluka, na značaj socijalnog dijaloga, značaj instituta predstavnika zaposlenih za zaštitu i zdravlje na radu, značaj blagovremenog ulaganja u mjere prevencije i zaštitna sredstva, i posebno značaj adekvatnog pridržavanja mjera zaštite i zdravlja na radu“, istakla je Mihajlović.

Ukazala je da Crna Gora i ove godine Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu dočekuje bez zvanične statistke i evidencije na radu i profesionalnih oboljenja.

„Nemamo referentnu ustanovu koja utvrđuje profesionalna oboljenja iz kojeg razloga većina zaposlenih u Crnoj Gori, koja boluje od nekog profesionalnog oboljenja, nije u mogućnosti isto da dokaže i da uživa benefite po tom osnovu. Nemamo formiran ni Zavod za medicinu rada kao instituciju koja bi trebalo da otkloni sve ove nedostatke“, kazala je Mihajlović.

Prema njenim riječima, Pravilnik o načinu utvrđivanja profesionalnih oboljenja u Crnoj Gori nije revidiran od 2004. godine.

„On sadrži zatvorenu listu profesionalnih oboljenja na koje se nalazi svega 56 oboljenja. Minimum za zemlje EU je 62 oboljenja. Samo lista u zemljama EU sadrži oko 250 oboljenja, a na spisku Međunarodne organizacije rada je 106 oboljenja sa mogućnošću utvrđivanja i novih oboljenja“, navela je Mihajlović.

Poručila je da će se USSCG zalagati sa revidiranje Pravilnika o načinu utvrđivanja profesionalnih oboljenja u Crnoj Gori, kao i da će predložiti da se COVID-19 nađe na listi profesionalnih oboljenja.

Članica Izvršnog odbora USSCG i predsjednica Sindikata metalskih i rudarskih radnika Crne Gore, Sandra Obradović, apelovala je na nadležne da što hitnije nađu rješenja radno angažovanih u KAP-u u stečaju.

„Podsjećamo da zaposleni u ovom kolektivu od 2013. nisu koristili odmor, niti imali porodične i redovne sistematske preglede, niti mogućnost zaštite od inspekcijskih organa, a sve pod plaštom stečaja i neobaveznosti bilo kojeg organa i institucije da vode računa o onom najvrijednijem, a to su život ui zdravlje zaposlenih građana“, istakla je Obradović.

USSCG, kako je kazala, podržava međunarodni sindikalni pokret koji se od 2019. godine zalaže da Međunarodna organizacija rada sprovede svoju odluku kako bi zaštita i zdravlje na radu postali osnovno temeljno pravo na radu, odnosno da se prizna kao dostojanstveno, univerzalno i i obavezujuće pravo kojim se štite radnici širom svijeta.

Mihajlović je kazala da USSCG obilježava Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu u okviru aktivnosti koje sprovodi u okviru projekta „Akcije i kampanje sindikata za sigurija radna mjesta – stop pandemiji!“, navodeći da je cilj projekta da unaprijedi zaštitu radnika na poslu, pravnu regulativu i praksu, sa posebnim osvrtom na adekvatno sprovođenje mjera u vezi sa opasnostima širenja zaraze COVID 19. USSCG će, kroz ovaj projekat, u narednom preriodu uputiti resornim ministarstvima inicijative za unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira u cilju unapređenja oblasti zaštite i zdravlja na radu, te stvaranja uslova za prepoznavanje COVID-19 za profesionalno oboljenje.

Takođe, USSCG je u okviru projekta raspisala javni konkurs za izbor promotivnog postera u svrhu obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu i nagradila tri dobitnika.  Dobitna idejna rješenja predstavljena su na konferenciji.