Saopštenje za javnost povodom godinu dana od prve žrtve koronavirusa u Crnoj Gori

Povodom godinu dana od prve žrtve koronavirusa u Crnoj Gori, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće

S A O P Š T E NJ E  Z A  J A V N O S T

„Na današnji dan sa pijatetom treba da se sjetimo prve žrtve, ali i svih narednih žrtava koronavirusa u Crnoj Gori, koji su izgubili bitku sa nevidiljivim neprijateljem koji se nadvio nad nama i nad cijelim svijetom. Pošast sa kojom se suočavamo svakodnevno za sobom ostavlja žrtve, pretvara ono najvrednije – ljudski život u brojke, provjerava našu spremnost da čuvamo sebe i druge, ispituje granice izdržljivosti zdravstvenog sisitema i zdravstvenih radnika ali i ekonomije. Od 22.03.2020.godine kada je zabilježen prvi smrtni slučaj od koronavirusa, danas, godinu dana kasnije imamo zabilježenih 1199 smrtnih slučajeva i isto toliko porodica koje su izgubile svoje najmilije. Za svakodnevnim žrtvama ostaje pitanje da li smo za godinu dana naučili da dovoljno cijenimo zdravlje i život? Ili ih i dalje uzimamo zdravo za gotovo? Da li više cijenimo zdravstvene radnike? Da li uviđamo koliko toga smo propustili kada je u pitanju ulaganje u jedan od najvažnijih sektora u svakom društvu kakav je sektor zdravstva? Da li smo uvidjeli koliko smo daleko od poštovanja i očuvanja zdrave životne sredine? Da li smo naučili nešto više o empatiji, o solidarnosti? Da li smo naučili da je humanizacija rada i radnih uslova ono što nam je godinama unazad nedostajalo? Ređaju se pitanja bez pravih odgovora.

Stoga, Unija slobodnih sindikata Crne Gore poziva sve građane/ke da daju doprinos borbi koja traje već punu godinu dana i koja prijeti da će još dugo potrajati. Da svojim ličnim primjerom pokažu da smo svi zajedno na braniku odbrane od ove pošasti. Da shvatimo da samo uz empatiju, čojstvo, junaštvo i solidarnost možemo dobiti bitku koju već godinu dana vodimo. Da budemo svjesni da samo zajedno i udruženo možemo stati na kraj ovoj pošasti, sačuvati živote naših građana/ki i očuvati ekonomiju i radna mjesta.

Unija slobodnih sindikata Crne Gore izražava saosjećanje i dijeli patnju sa porodicama koje su izgubile svoje najbliže, šalje podršku svima koji se u ovom trenutku suočavaju sa ovom bolešću i izražava zahvalnost svim zdravstvenim radnicima u Crnoj Gori, izražavajući nadu da će Crna Gora u što kraćem roku izaći kao pobjednik iz borbe sa ovom pošasti.“