Saopštenje za javnost povodom inicijativa poslodavaca za ukidanje neradne nedjelje

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

“Zbog sve učestalijih inicijativa poslodavačkih udruženja prema Vladi Crne Gore za ukidanje člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim je propisano da se trgovina na veliko i malo ne može obavljati nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika ali i najave Vlade Crne Gore da će razmotriti navedene inicijative, Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) će naradnih dana pokrenuti među svojim članstvom, ali i prema ukupnoj javnosti, sveobuhvatnu kampanju sa ciljem očuvanja prava zaposlenih u sektoru trgovine na neradnu nedelju i slobodan dan za vrijeme državnih i drugih praznika.

Podsjećamo da Unija slobodnih sindikata Crne Gore od 2009. godine vodi kontinuiranu kampanju usmjerenu na poštovanje prava zaposlenih na 40-satnu radnu sedmicu, prava na sedmični odmor nedeljom, prava zaposlenih na odmor u dane državnih i drugih praznika. Takođe, podsjećamo da je upravo na inicijativu dijela privrednika koji posluju u sektoru trgovine (a koji su članovi Prviredne komore) Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini zaposlenima u ovom sektoru garantovano jedno od, najčešće uskraćivanih, osnovnih prava iz rada i po osnovu rada kakvo je pravo na slobodan dan u toku sedmice i pravo na praznovanje državnih i drugih praznika. Nijesmo zaboravili da smo se putem sredstava javnog informisanja kao i ostali građani upoznali sa tim da je Odbor udruženja trgovine Privredne komore na sjednici održanoj još 9.10.2018. godine podržao predlog trgovaca o uvođenju neradne nedelje, ističući tim povodom, pored ostalog, da bi se time: u znatnoj mjeri povećala produktivnost rada; da bi radnici bili zadovoljniji i odgovorniji prema radnim zadacima; da bi radnici provodili i planirali više vremena sa porodicom; da bi se smanjili troškovi angažovanja dodatne radne snage kao i tekući troškovi održavanja i troškovi usluga (električna energija, komunalije, grijanje,…); da neradna nedelja ne bi oštetila poslodavca jer promet ne bi opao već se prelio na ostale dane pa bi se u tim danima angažovao veći broj radnika, te ne bi došlo do smanjenja radne snage. Danas svjedočimo dijametralno suprotnim tvrdnjama jedne iste organizacije koja je na, skoro održanoj sjednici, tražila ukidanje člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini tvrdeći zapravo sve suprotno od onoga što su tvrdili ne tako davno, prilikom iniciranja, a kasnije i usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini.

Prava zaposlenih ne mogu i ne smiju biti urušavana pod plaštom zdravstvene krize sa kojom se suočavamo. Uvažavajući posljedice koju po ukupnu ekonomiju ostavlja zdravstvena kriza, smatramo da je najveći broj privrednih subjekata iz sektora trgovine obavljao svoju djelatnost od prvog dana proglašenja epidemije do danas, a da je veliki broj privrednih subjekata svoje poslovanje prilagodilo trenutnoj situaciji uvodeći sistem online trgovine i dostave.

Polazeći od toga da:

–  se radi o sektoru u kome se najčešće krše radna prava, gdje zaposleni/e rade prekovremeno, gdje su uskraćeni za pravo na puni godišnji odmor, slobodan dan u toku sedmice, slobodan dan u vrijeme praznika;

– da ne postoje negativni ekonomski efekti za poslodavce budući da se trgovina sa nedelje prelila na ostale dane u sedmici;

– da svaka porodica ima pravo na jedan zajednički dan u sedmici;

– da su zaposleni u trgovini na prvoj liniji odbrane protiv COVID-19 i da ne smijemo njih i njihove porodice izlagati dodatnom riziku od obolijevanja;

– da Crna Gora želi punupravno članstvo u EU u kojoj se se teži uvođenju 30-satnog radnog vremena i četvorodnevne radne sedmice,

Unija slobodnih sindikata apeluje na Vladu Crne Gore da odbaci inicijative poslodavačkih udruženja usmjerene na ukidanje člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini. Iako ne bi bilo prvi put da se zaposlenima i građanima Crne Gore ukidaju stečena prava, vjerujemo da će Vlada Crne Gore imati sluha za ovo, veoma osjetljivo pitanje, gdje se radi o gotovo 40.000 njenih građana koji, decenijama unazad, nijesu mogli da ostvare osnovno pravo na dan sedmičnog odmora koje pravo je garantovano međunarodnim i nacionalnim pravnim aktima. Izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini u konačnom je postignuto ono što nije bilo moguće postići primjenom Zakona o radu što je dovoljan razlog da krajnje senzibilno razmišljamo o ovom pitanju i ne dozvolimo urušavanje prava na minimalne uslove dostojanstvenog rada koji su članom 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini garantovani zaposlenima u trgovini na veliko i malo.”

IZVRŠNI ODBOR USSCG