Otvoreno pismo predsjedniku Vlade Crne Gore

OTVORENO PISMO

PREDSJEDNIKU VLADE CRNE GORE

Prof. dr Zdravku Krivokapiću

Gospodine Krivokapiću,

Obraćamo Vam se otvorenim pismom, imajući u vidu činjenicu da sa Vama nijesmo bili u prilici da ostvarimo komunikaciju, iako smo to, iskreno, očekivali prvo u periodu kada ste bili mandatar i najavili da ćete u pripremi formiranja Vlade razgovarati sa predstavnicima civilnog društva, zatim nakon izbora za predsjednika Vlade i, konačno, nakon našeg zvaničnog obraćanja za prijem koje smo Vam uputili 21. decembra 2020. godine.

Kao ozbiljna i odgovorna organizacija, Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) je, nakon parlamentarnih izbora i konstituisanja nove Vlade, pripremila Platformu za razgovor sa Vama koja predstavlja naša očekivanja od Vlade u predstojećem mandatnom periodu. Zvuči nevjerovatno da nas kao reprezentativnog socijalnog partnera, od 21. decembra prošle godine pa do danas, niste udostojili nikakvim odgovorom, čak ni nakon više urgencija prema Vašem Kabinetu. Zato Vas pozivamo da na nekom od prvih obraćanja javnosti iznesete razloge zbog kojih imate takav neprimjeren odnos prema našoj organizaciji, a time i prema desetini hiljada članova koje USSCG predstavlja.

Pošto Vam se u neposrednom razgovoru nijesmo mogli predstaviti, ovim otvorenim pismom Vam ukazujemo da je USSCG osnovana 2007. godine i da je od prvog dana svog nastanka pa do danas, kada je postala renomirana nacionalna sindikalna centrala, punopravno priznata i uvažena članica Evropske konfederacije sindikata i Međunarodne konfederacije sindikata, prošla trnovit put i bila nepravedno i neosnovano tretirana kao antidržavna organizacija. Da su u pitanju bila niska i neodrživa podmetanja najbolje pokazuje činjenica da smo u trenutku osnivanja imali 5 granskih sindikata, a da USSCG danas ima 14 granskih i 3 strukovna sindikata. Bez želje da omalovažimo bilo koga na društvenoj sceni, zaista smatramo da smo, kao autentičan zastupnik zaposlenih i reprezentativan socijalni partner, morali biti primljeni s Vaše strane makar prije nereprezentativnih stranih poslodavačkih udruženja, s čim će se, vjerujemo, saglasiti i crnogorska javnost.

Na samom kraju ovog otvorenog pisma poručujemo Vam da će USSCG, kao što je to radila tokom svih prethodnih godina, naći adekvatan način da zaštiti interese svog članstva i zaposlenih, uprkos neočekivanom izostanku konstruktivnog socijalnog dijaloga.

S poštovanjem,

IZVRŠNI ODBOR USSCG