Srećan 8. mart!

U sedmom izdanju Monitora Međunarodne organizacije rada: COVID-19 i svijet rada, istaknuto je da su poremećaji koje je izazvala pandemija na tržištu rada više pogodili žene u odnosu na muškarce. Na globalnom nivou, gubici zaposlenosti za žene iznose 5%, naspram 3,9 % za muškarce. Konkretno, žene su mnogo češće od muškaraca izložene riziku da budu izuzete na tržištu rada i postanu neaktivne.

I brojni drugi podaci ukazuju da epidemija više utiče na žene jer ih je više među zaposlenima na „prvoj liniji odbrane“, pri čemu i u redovnim okolnostim ali i u okolnostima izazvanim aktuelnom epidemiološkom situacijom, žene nose “dvostruki teret” balansiranja između plaćenog i neplaćenog rada, odnosno dodatnog opterećenja radom u kući, brigom o djeci, starima i nemoćnima.

Sa vrijednošću indeksa rodne ravnopravnosti od 55 (od ukupno 100 poena), Crna Gora ostvarila je niži rezultat od prosjeka Evropske unije, gdje vrijednost indeksa iznosi 67,4. Na vrhu ljestvice nalaze se Švedska, Danska, Francuska, Finska i Velika Britanija, dok se četiri zemlje članice EU nalaze ispod Crne Gore – Rumunija, Slovačka, Mađarska i Grčka. Vrijednost indeksa ukazuje da se najveće nejednakosti između muškaraca i žena u Crnoj Gori nalaze u domenu Moći, praćeno domenima koji se odnose na Vrijeme, Znanje, Novac i Rad.

Krajnje je vrijeme da naše društvo načini zaokret u definisanju, a posebno u sprovođenju politika jednakih mogućnosti i ravnopravnosti!

USSCG koristi priliku da podsjeti na hrabrost i požrtvovanost žena zaposlenih u industriji odjeće i tekstila koje su 8. marta 1857.godine u Njujorku, javno demonstrirale zbog loših uslova rada i koje su, dva mjeseca kasnije, osnovale sindikat prepoznajući već tada da samo organizovana i solidarna akcija mogu dati rezultata u borbi za dostojanstvene uslove rada. Ne smije se zaboraviti ni protest iz 1908.godine, kada je 15000 žena marširalo Njujorkom tražeći kraće radno vrijeme, bolje palte i demokratsko pravo glasa za žene. Prva međunarodna ženska konferencija bila je održana 1910.godine u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke internacinale, kada je ustanovljen Međunarodni dan žena sa strategijom promovisanja jednakih prava, uključujući i demokratko pravo glasa za žene.

Svim ženama, Unija slobodnih sindikata Crne Gore čestita 8. mart i poziva ih da dignu glas radi zaštite svojih ekonomskih, socijalnih, radnih i sindikalnih prava!