Saopštenje za javnost povodom najnovijih dešavanja u KAP-u

Povodom najave vlasnika kompanije UNIPROM, koja upravlja Kombinatom aluminijuma Podgorica (KAP), da će prekinuti radni odnos 600 zaposlenih u toj fabrici, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće:

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

„Unija slobodnih sindikata Crne Gore već godinama unazad ukazuje na izuzetno težak položaj u kojem se, nakon uvođenja stečaja, našlo oko 500 zaposlenih KAP-a. Naime, zaposlenima koji rade u najprljavijoj industriji sa zastarelom proizvodnom tehnologijom, i to puno radno vrijeme u toku kalendarske godine, a najveći dio njih taj rad ostvaruje u tri smjene, i koji, maltene, prodaju svoje živote i zdravlje za zarade, zahvaljujući besprimjernom tumačenju zakona od strane Privrednog suda i stečajne uprave, uskraćena su sva prava iz radnog odnosa. Takvo tumačenje propisa obrazlaže se činjenicom da se stečaj uvodi kako bi se zaštitio interes povjerilaca?! Pa nije valjda da na svijetu postoji zakonodavac koji bi propisao da se nečije pravo štiti zakidanjem prava drugih, u ovom slučaju zaposlenih KAP-a? Zahvaljujući takvom tumačenju, poslodavac u KAP-u je, preko grbače zaposlenih i na njihovu neprocjenjivu štetu, samo po osnovu zakidanja prava na plaćeno odsustvo i godišnji odmor, tokom prethodnih godina ostvario ekstra profit. I ovom prilikom naglašavamo da je KAP jedino privredno društvo u Crnoj Gori koje je u stečajnom postupku ukinulo radna i sindikalna prava zaposlenima koji su bili radno angažovani nakon uvođenja stečaja. Zašto je to tako treba pitati nadležne institucije!

Danas, kada se pred skupštinskom Komisijom za praćenje i kontrolu postupka privatizacije povela široka debata o položaju zaposlenih KAP-a, većinski vlasnik KAP-a najavio je prekid radnog odnosa svim zaposlenima. Takvu najavu doživljavamo kao izraz njegove nemoći u nedostatku argumenata za opravdanje višegodišnjeg obespravljivanja radnih i sindikalnih prava zaposlenih u KAP-u, ali je, ipak, svi u društvu moramo ozbiljno shvatiti. KAP je isuviše važan subjekt u privredi Crne Gore da bi država dozvolila bilo kojem pojedincu da se olako igra sa njegovim gašenjem. Shvatio je to veoma dobro i većinski vlasnik KAP-a jer je odmah nakon takve izjave, preko svojih poslovođa i menadžera u KAP-u, pokrenuo inicijativu potpisivanja iznuđene podrške od strane zaposlenih kojima, u strahu za sopstvenu egzistenciju, ne preostaje ništa drugo nego da takvu inicijativu i prihvate. Međutim, šta god da na kraju bude sa tkz. podrškom većinskom vlasniku KAP-a, USSCG apeluje na nadležne institucije da odgovorno shvate najnovija dešavanja i izjavu većinskog vlasnika KAP-a, zaštite zaposlene u KAP-u od pritisaka i omoguće im ostvarivanje fundamentalnih radnih i sindikalnih prava koja su im zagarantovana međunarodnim propisima, Ustavom Crne Gore i nacionalnim radnim zakonodavstvom.”