Povodom informacije da je Ustavni sud Crne Gore pokrenuo postupak po Predlogu Sudskog savjeta za ocjenu saglasnosti čl. 17 st. 1 i 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

„Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) izražava zabrinutost činjenicom da je Ustavni sud Crne Gore, po Predlogu Sudskog savjeta, pokrenuo postupak za ocjenu saglasnosti čl. 17 st. 1 i 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima. Naime, tim povodom USSCG se već obratila Ustavnom sudu Crne Gore povodom slične Inicijative podnijete od strane Udruženja sudija Crne Gore, navodeći razloge zbog kojih nije trebalo prihvatiti istu. Prethodno, prvenstveno iz razloga što se pomenutim predlogom i inicijativom potpuno pogrešno targetiraju odredbe čl. 17 st. 1 i 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kao odredbe zakona koje sudije u Crnoj Gori dovode u diskriminišući položaj, odnosno da se pomenutim odredbama narušavaju ustavni principi o opštoj zabrani diskriminacije. Ovo iz razloga što Zakon PIO, kao i svi penzijski zakoni, utvrđuje kada se stiču uslovi za odlazak u starosnu penziju (a ne kada prestaju sudske funkcije). Osporavanom odredbom Zakona PIO ostavlja se mogućnost zaposlenom muškarcu, odnosno zaposlenoj ženi da sa 66 odnosno, 64 godine života i najmanje 15 godina penzijskog staža, mogu, ukoliko to žele, da ostvare pravo na starosnu penziju. Sa druge strane, Zakon o radu ostavlja mogućnost da zaposleni muškarac, odnosno zaposlena žena, budu u radnom odnosu do 67 godina starosti i najmanje 15 godina staža osiguranja kada im, po sili zakona, mora prestati radni odnos. Prema tome, kada je u pitanju pozicija zaposlene žene, osporavanom odredbom Zakona PIO napravljena je pozitivna diskriminacija žene u odnosu na muškarca imajući u vidu ulogu i položaj žene u društvu i na tržištu rada. Dakle, osporavana odredba Zakona PIO ni na koji način ne diskriminiše žene jer nije imperativnog karaktera.

U konkretnom slučaju, položaj sudija, u smislu prestanka njihove funkcije, problematizuje član 121 stav 2 Ustava Crne Gore (odnosno njegovo tumačenje) koji propisuje da sudiji prestaje funkcija „kada ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju“. Iz tog razloga USSCG smatra da je predmet pažnje Sudskog savjeta i Udrženja sudija morao biti navedeni član Ustava Crne Gore, a nikako odredbe Zakona PIO.

Ovim javno apelujemo i ukazujemo da bi ukidanjem člana 17 st. 1 i 2 Zakona PIO bila drastično zakinuta prava cca 165.000 zaposlenih u Crnoj Gori (prema podacima Poreske uprave), odnosno preko 205.000 zaposlenih (prema podacima Monstata). Upravo ovom odredbom, između ostalih, kroz dvogodišnji socijalni dijalog, vođen između reprezentativnih sindikata i Vlade Crne Gore, omogućeni su povoljniji uslovi za sticanje prava na starosnu penziju koji muškarcima i ženama daju mogućnost da prije 67 godine, ukoliko to žele, ostvare pravo na starosnu penziju. Ovo je izuzetno važno za zaposlene u brojnim djelatnostima, kao što su: metalsko-rudarski kompleks, energetika, trgovina, građevina, šumarstvo, komunalne usluge i dr. koji zbog težine posla i uslova rada u kojima te poslove obavljavaju, psihofizički ne mogu da izdrže da ostanu na tržištu rada do 67 godine starosti.“

IZVRŠNI ODBOR USSCG