Objavljeni rezultati regionalne Ankete o promjenama u radu za vrijeme koronavirusa – uticaj na mlade radnike

Sekcija mladih Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) priključila se regionalnoj Anketi o promijenjenim uslovima rada za mlade tokom pandemije koju je, u okviru projekta za razvoj Sekcije mladih sprovodio Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme (OPIC).

Učešće u sprovođenju ankete i prikazu stanja u pojedinačnim zemljama uzeli su:

– Sindikat Mladi plus (Slovenija),

-Savez samostalnih sindikata Hrvatske SSSH i Regionalni industrijski sindikat RIS (Hrvatska),

– Savez sindikata Republike Srpske SSRS (BiH – Republika Srpska),

– Unija slobodnih sindikata Crne Gore USSCG (Crna Gora),

– Savez sindikata Makedonije SSM (Severna Makedonija),

– Savez samostalnih sindikata Srbije SSSS (Srbija).

Anketa je imala isti sadržaj za sve države i pitanja su bila prevedena na svaki pojedinačni jezik. Upitnik je sadržao 26 pitanja zatvorenog tipa i četiri otvorena, i u zavisnosti od datih odgovora učesnici su upućivani na različite odjeljke.

Anketa je istovremeno bila aktivna u svim zemljama od 28.05. do 10.06. Ukupan broj ispitanika je 448 (Tabela 1), što je prigodan broj za analizu, bez izvođenja konačnih zaključaka za celokupnu populaciju mladih. Ciljna grupa su mladi do 35 godina koji su imali radni odnos ili radno angažovanje u bilo kojoj formi tokom pandemije, i ako su tada prestali da rade.

Anketa je pripremljena u specifičnim uslovima – isključivo u elektronskom obliku i komunikacijom ‘na daljinu’, sa predstavnicima iz zemalja u kojima su sprovođene različite mjere za sprečavanje širenja zaraze, sa ispitanicima do kojih se isključivo dolazilo elektronskim putem i bez mogućnosti izrade reprezentativnog uzorka.

Cilj ove Ankete i priloga koje su sindikati izrađivali do kraja juna je da se učini sindikalni osvrt i usvoje zajedničke smjernice, zaključci i preporuke usmjereni na zaštitu i unapređenje položaja mladih.

U svim zemljama većina mladih optimista je prema sopstvenoj budućnosti i manje se brine za sebe, nego što vjeruje u boljitak društva (tu su pesimisti). To se poklapa i sa skorašnjim istraživanjima Fondacije Fridrih Ebert o mladima u regionu JIE (2018-2019).

Zaključak bi bio da mladi “vape” za državom blagostanja, više socijalne i ekonomske sigurnosti i predvidivosti, više uključivanja u osmišljavanje i sprovođenje različitih mjera.

Preporuke sindikata iz regiona odnose se, pored ostalog, na omogućavanje mladima da mijenjaju svijet na bolje kroz:

  • Zagovaranje dugoročne i sistemske podrške položaju mladih
  • Zalaganje da mladi direktno i preko predstavnika utiču na odlučivanje i budu uključeni u sprovođenje odluka koje se odnose na njihovu budućnost
  • Zalaganje da se mladima omogući da podijele iskustva iz perioda epidemije i da budu uključeni u planiranje oporavka i razvoja
  • Podsticanje kvalitetnog obrazovanje za sve mlade uključujući radne prakse i stažiranja
  • Veća ulaganja u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, čime se može podstaći i preduzetništvo mladih
  • Zagovaranje da se prekarnost nestandardnih oblika rada mijenja onim oblicima rada koji obezbjeđuju dostojanstven rad i pristojne zarade u svojoj zemlji
  • Podsticanje/omogućavanje osamostaljivanja mladih kroz podršku u rješavanju stambenih potreba
  • Uključivanje mladih radnika u rad sindikata u što većoj mjeri pa i tokom procesa obrazovanja
  • Zastupanje interesa mladih kroz socijalni dijalog na svim nivoima
  • partnerskih odnose sa omladinskim organizacijama

Publikaciju možete preuzeti ovdje.