Saopštenje za javnost: USSCG osuđuje uslovljavanje mladih u VCG političkom i vjerskom pripadnošću

Povodom skandaloznog audio-snimka objavljenog juče na brojnim portalima, a danas i u dnevnoj štampi, iz kojeg zaključujemo da lokalna aktivistkinja jedne od vladajućih političkih partija ima tu moć da vodi kadrovsku politiku u VCG, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

„Unija slobodnih sindikata Crne Gore osuđuje uslovljavanje mladih ljudi političkom i vjerskom pripadnošću kao preduslovom za prijem na službu u VCG i ističe da je takvo necivilizacijsko i nedemokratsko postupanje nedopustivo za državu koja vjekovima počiva na multinacionalnom i multivjerskom suživotu, što i jeste fundament savremenih i modernih država. Nažalost, pomenuti audio snimak je objelodanio aktuelno stanje u VCG za koje smo mi znali i na koje smo u više navrata pokušali da ukažemo kroz socijalni dijalog. Međutim, neko je odlučio da vrata socijalnog dijaloga zatvori, osjećajući se moćnim i spremnim da „snagom drila“ pokaže „ko je ko“ u VCG. Zbog takvog djelovanja naša članica Sindikat odbrane i Vojske Crne Gore (SOVCG), za nešto više od dvije godine, izgubila je preko 300 članova (sa 530 došla je na 210 članova), a osipanje članstva se i dalje nastavlja zbog kontinuiranih latentnih pritisaka na članove SOVCG, od kojih se zahtijeva da se isključe iz članstva u SOVCG pod prijetnjom: oficirima i podoficirima da neće napredovati u viši čin; da neće učestvovati u vojnim misijama; da neće biti uključeni u razne obuke i kurseve koji su preduslov za dalje napredovanje u službi; vojnicima po ugovoru da im neće biti produženi ugovori o daljem angažovanju u VCG, itd. Zbog takvog djelovanja, rukovodstvo i članstvo SOVCG trpi prekomande na dužnost u druge opštine i upućivanje na rad od kuće, a koje prekomande nijesu utemeljene u stvarnim formacijskim potrebama, već su izraz šikaniranja sa ciljem pritiska da napuste članstvo u SOVCG. Takođe, opravdano sumnjamo da je i hapšenje predsjednika SOVCG Zdravka Kasalice i njegove supruge adv. Makedonke Kasalice, posljedica njegovog sindikalnog i društvenog angažmana, a ne nekog nezakonitog činjenja. Konačno, dokaz takvog stanja je i Mišljenje crnogorskog Ombudsmana, br. 198/18-4 od 26.12.2018.g, o postojanju antisindikalne diskriminacije prema SOVCG i prvostepena Presuda Osnovnog suda u Podgorici P.br.2085/18 od 24.07.2020.g, kojom se utvrđuje da su tuženi Ministarstvo odbrane i VCG prema tužiocu SOVCG činili teške oblike diskriminacije, produženo i ponovljeno u periodu 05.09.2010.g. i dalje.

S tim u vezi, USSCG se danas obratila predsjedniku Vlade Crne Gore, crnogorskom Ombudsmanu i Delegaciji EU u Crnoj Gori, tražeći od njih da se uključe u rješavanje ovog izraženog problema i zaštite rukovodstvo i članstvo SOVCG od daljeg necivilizacijskog, antidemokratskog i antisindikalnog postupanja nadležnih u MO i VCG. Time bi se dao nemjerljiv doprinos izgradnji moderne VCG koja kadrovsku politiku neće zasnivati na sindikalnoj, političkoj, vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti zaposlenih, već na njihovom profesionalnom odnosu i izvršavanju zadataka prema zakletvi koju su dali za pripadnost i rad u ovoj instituciji.“

IZVRŠNI ODBOR USSCG