Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona PIO

Drage koleginice i kolege, članovi/ce Unije slobodnih sindikata Crne Gore,

Posebno nam je zadovoljstvo što možemo da vas informišemo da je Skupština Crne Gore na jučerašnjoj sjednici usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o penzijskom i invalidskom osiguranju u formi ispregovaranoj sa sindikatima i sa retroaktivnim dejstvom, kako smo to u prethodnom periodu više puta najavljivali. Značaj ovog zakona je što njegovim usvajanjem „reformišemo“ reformu penzijsko-inalidskog sistema započetu 2003. godine, koja je kontinuiranim restrikcijama penzijskih prava dovela do urušavanja i obesmišljavanja aktuelnih penzija. Za USSCG je to od posebne važnosti s obzirom da je u pitanju implementacija kongresnih rezolucija i to: Rezolucije o nužnosti izmjene penzionog sistema, usvojene na II Kongresu USSCG, održanom u oktobru 2012. i Revidirane rezolucije o nužnosti izmjene penzionog sistema, usvojene na III Kongresu USSCG, održanom u novembru 2017.

Ključni benefiti ovog zakona su što će starosna granica za odlazak u penziju biti snižena sa 67 godina za žene i muškarce na 66 godina za muškarce i 64 godine za žene, te da će biti poboljšana osnovica za obračun penzije na način što će se iz obračunskog perioda za izračunavanje penzije (umjesto svih godina u kojima je osiguranik ostvario zaradu kako je to sada), izuzimati ¼ nevezanih kalendarskih godina koje su za osiguranika najnepovoljnije, a koje uključuju 1992. i 1993. godinu.

Iskreno želimo da vjerujemo da smo ovim zakonom otvorili put budućim sindikalnim generacijama da produže važenje norme iz ovog zakona, koja reguliše bolju penzijsku osnovicu, i nakon 31. decembra 2030. godine, na način što će se iz kalendarskih godina za obračun penzije umjesto ¼ izuzimati ½ nevezanih najnepovoljnijih kalendarskih godina za osiguranika.

S poštovanjem,

USSCG