Saopštenje za javnost povodom razgovora reprezentativnih sindikalnih centrala sa predsjednikom Vlade Crne Gore – Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO

Povodom danas održanog sastanka predstavnika reprezentativnih sindikalnih centrala sa predsjednikom Vlade Crne Gore na temu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće

S A O P Š T E NJ E  Z A  J A V N O S T

 „Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) obavještava članstvo i ukupnu javnost da će narednih dana izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, za koje su se zalagale dvije nacionalne reprezentativne sindikalne centrale, biti i formalno procesuirane. Naime, na današnjem sastanku predsjednik Vlade upoznao je predstavnike USSCG i SSCG da će Vlada, u naredna dva dana, usvojiti Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i uputiti ga u skupštinsku proceduru. Rasprava o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona PIO i njegovo usvajanje očekuje se do kraja ovog ili početkom narednog mjeseca, zavisno od programa rada Skupštine. Time se potvrđuje ispravnost stava rukovodstva USSCG koje je, u pregovorima o ovom zakonu, vjerovalo u kompromis postignut sa predstavicima Ministarstva rada i socijalnog staranja i Vlade i dalo prednost socijalnom dijalogu.

Za USSCG je od suštinskog značaja da će izmjene i dopune Zakona PIO biti usvojene u ispregovaranoj formi, na koji način će se znatno poboljšati položaj budućih penzionera, a donekle i položaj najugroženije kategorije penzionera. Kao najznačajnije benefite koje donosi ovaj zakon ističemo: smanjenje starosne granice na 66 godina za muškarce, odnosno 64 godine za žene; da se iz osnovice za obračun penzije izuzima ¼ nevezanih, najnepovoljnijih godina osiguranika; novu formulu za usklađivanje aktuelnih penzija; povećanje najniže penzije na 145 eura… Posebno ističemo da će svi koji su od 01. januara 2020. godine ostvarili pravo na penziju imati mogućnost podnošenja zahtjeva za ponovno određivanje penzije primjenom novog Zakona, s tim što će se novi iznos penzije određivati počev od dana kada je osiguranik ostvario pravo na penziju. Ovim izmjenama i dopunama Zakona PIO, po prvi put, izvršene su korekcije „reforme“ penzionog sistema iz 2003. godine, kojom su crnogorske penzije obezvrijeđene, a veliki broj crnogorskih penzionera doveden do ruba siromaštva. Kroz najavljene izmjene i dopune Zakona PIO ostvariće se veća pravednost i adekvatnost penzija.

Na kraju ističemo da su izmjene i dopune Zakona PIO rezultat visokog stepena konsenzusa postignutog između predstavnika Vlade i socijalnih partnera. Svojim odnosom prema izmjenama i dopunama Zakona PIO i uvažavanjem argumenata, koje su reprezentativne sindikalne centrale iznosile tokom pregovora o izmjenama Zakona PIO, Vlada Crne Gore pokazala je visok stepen razumijevanja i spremnost da nastavi da gradi konstruktivan socijalni dijalog sa sindikatima, kao socijalnim partnerima. Ujedno, koristimo ovu priliku i da se zahvalimo kolegama/cama iz Saveza sindikata Crne Gore na saradnji u postizanju zajedničkog cilja.“

IZVRŠNI ODBOR USSCG