Saopštenje za javnost povodom ponovljene inicijative PKCG za ukidanje neradne nedjelje u trgovini

Povodom ponovljene inicijative Odbora udruženja trgovine Privredne komore prema Ministarstvu ekonomije o razmataranju mogućnosti izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini, odnosno inicijative za ukidanje neradne nedelje i prava na slobodan dan u vrijeme državnih i drugih praznika za zaposlene u trgovini na veliko i malo, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće

S A O P Š T E NJ E  Z A  J A V N O S T

Unija slobodnih sindikata Crne Gore još jednom ističe zatečenost i zabrinutost činjenicom da oni, koji su se još juče zalagali za uvođenje neradne nedelje i slobodan dan u vrijeme državnih i drugih praznika za zaposlene u trgovini, već danas uporno traže ukidanje ovog prava čime na najdirektniji način stvaraju ambijent za nedostojanstvene uslove rada zaposlenih u ovom sektoru. Podjećamo još jednom da je upravo Odbor udruženja trgovine u Privrednoj komori Crne Gore inicirao da se nedjelja proglasi neradnom, obrazlažući to argumentima da bi time u znatnoj mjeri bila povećana produktivnost rada, da bi radnici bili zadovoljniji i odgovorniji prema radnim zadacima, da bi provodili i planirali više vremena sa porodicom, a poslodavci bi, istovremeno, razvili mnogo veću društvenu odgovornost, smanjili troškove angažovanja dodatne radne snage, kao i tekuće troškove održavanja i redovna izdvajanja za usluge (električna energija, grijanje, komunalije i sl…).

Imajući u vidu sve izraženije kampanje koju vode poslodavačke organizacije za ukidanje nedavno uvedene neradne nedjelje u trgovini na veliko i malo, Unija slobodnih sindikata Crne Gore ovim putem ponavalja svoj stav da je, najblaže rečeno, posebno nedosljedno da danas, upravo Privredna komora Crne Gore, poziva na ukidanje neradne nedjelje u oblasti trgovine, zamagljujući promjenu svoga stava obrazloženjem da to rade zbog negativnih efekata epidemije koronavirusa. Ponovo ukazujemo i na činjenicu da je upravo koronavirus morao da podsjeti poslodavce na mjesto i ulogu koju imaju radnici u ukupnom društveno-ekonomskom poretku i da bez radnika kapital nema nikakvu funkciju. Do juče “tihi heroji” u borbi protiv koronavirusa, koji su rizikovali svoje i živote svojih najmilijih da bi društvo normalno funkcionisalo, radnici u trgovini su već danas predmet namjere daljeg urušavanja njihovih, ionako, ugroženih radna prava. Zar je ukidanje neradne nedjelje za zaposlene u trgovini nagrada za sve ono što su prethodnih mjeseci uradili i što svakodnevno rade za svoje poslodavce i društvo?

Pozivamo poslodavačka udruženja da odustanu od inicijative za ukidanje neradne nedjelje, a sve poslodavce da omoguće uslove za dostojanstveni rad svojim zaposlenima. To prevashodno podrazumijeva da, gdje god to priroda posla i tehnologija rada ne  iziskuju, omoguće svojim zaposlenima da nedjeljom budu sa svojim porodicama.

Takođe, pozivamo nadležne da ne ukidaju neradnu nedjelju u trgovini i da, ponovo, ne dovode u nezavidan položaj 40.000 zaposlenih u toj djelatnosti, uglavnom ženske radne snage. Poručujemo, još jednom, da će se Unija slobodnih sindikata Crne Gore, ukoliko to bude neophodno, suprostaviti ukidanju neradne nedjelje, po cijenu poziva našem članstvu i zaposlenima da to pravo branimo uličnim protestima i svim drugim vidovima sindikalne borbe.”

 

IZVRŠNI ODBOR USSCG