Reagovanje USSCG na izjavu predsjednika SDP-a u vezi Zakona PIO

Povodom izjave koju je u vezi izmjena i dopuna Zakona o penzijskom invalidskom osiguranju dao zamjenik predsjednika SDP-a, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće

REAGOVANJE

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom invalidskom osiguranju koji treba da bude usvojen na ovogodišnjem proljećnom zasijedanju Skupštine Crne Gore predmet je posebne pažnje i interesovanja cjelokupne javnosti. Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) dala je poseban doprinos u kreiranju predloženog teksta izmjena Zakona PIO, jer je kroz taj zakon implementirana Revidirana rezolucija o nužnosti promjene penzionog sistema koju su usvojili delegati 3. Kongresa USSCG održanog 1. novembra 2017. godine. Ono što smatramo neprihvatljivim i zbog čega objavljujemo ovo reagovanje jeste nametanje i miješanje političkih partija u poslove sindikata. Dakle, kao što je više puta u javnosti isticano od mnogih aktera, predloženu verziju izmjena Zakona PIO ispregovarali su sindikati i to je aktivnost koju vode dvije reprezentativne nacionalne sindikalne centrale, pa je bilo neumjesno bilo kakvo miješanje političkih partija u taj proces. Posebno je neprihvatljivo da se političke partije bave unutrašnjim pitanjima sindikata i postavljaju pitanje odgovornosti sindikalnog rukovodstva prema sindikalnom članstvu. Unija slobodnih sindikata Crne Gore nikada se nije bavila unutrašnjim pitanjem političkih partija, jer to i nije naš posao, a svako rukovodstvo pozvano je da odgovara isključivo svom članstvu.

Rukovodstvo Unije slobodnih sindikata Crne Gore u kontinuitetu i sa posebnom posvećenošću prati situaciju oko donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona PIO čije usvajanje očekujemo do kraja ovogodišnjeg proljećnog zasijedanja Skupštine Crne Gore. Za nas je važno da taj zakon bude usvojen u ispregovaranoj formi i da ima retroaktivnu primjenu od 01. januara 2020. godine, na koji način bi ispunili obećanje koje smo dali našem članstvu i ukupnoj javnosti. Rukovodstvo USSCG spremno je da snosi odgovornost ukoliko zakon u ispregovaranoj verziji ne bude usvojen na proljećnom zasijedanju, ali ne pred političkim partijama već pred svojim članstvom.

IZVRŠNI ODBOR USSCG