Regionalna anketa o promjenama u radu za vrijeme koronavirusa – uticaj na mlade radnike

Pandemija korona virusa uticala je umnogome na živote širom svijeta. Efekti višemjesečnih mjera za suzbijanje epidemije su mnogostruki i dugoročni, kako na živote ‘običnih’ građana tako i na ustrojstva čitavih javnih sistema poput zdravstva, pa čak i na globalnu politiku, privredu i funkcionisanje međunarodnih organizacija.

“Povratak na normalno” se postepeno već sprovodi. Sekcija mladih Unije slobodnih sindikata Crne Gore, zajedno sa drugim sekcijama mladih iz našeg regiona, pridružila se Sekciji mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije u namjeri da utvrdi kako su se mjere koje su države u regionu preduzele u odnosu na pandemiju odrazile na uslove rada i života njihovih građana. Cilj je da se sagledaju društva u ovom specifičnom trenutku i iznesu zahtjevi za većom sigurnosti radnika, boljom socijalnom i zdravstvenom zaštitom za sve koji rade, garancijama za penzijama u budućnosti i nadoknadama dok traje nezaposlenost. Sada je trenutak da se preispita položaj mladih u promijenjenim okolnostima na tržištu rada.

Namera Sekcije mladih SSSS je da, sprovođenjem ankete, utvrdi uticaj mjera za suzbijanje epidemije na stanje radnih prava kod mladih u zemljama u regionu. U kakvim su uslovima radili, da li je njihov radni odnos ugrožen a prava podrivena? Da li se njihova percepcija mogućnosti samostalnog pregovaranja sa poslodavcem o organizaciji posla promijenila, da li smatraju da im je sindikat potreban

Učešće u anketi je na dobrovoljnoj bazi i u potpunosti anonimno. Poželjno je da Crna Gora obezbijedi odgovore najmanje 100 ispitanika uzrasta od 15 do 35 godina.

Anketi se može pristupiti preko sledećeg linka: https://forms.gle/xhmr9DSaGdPKLG346