Neradni dani – 1. i 2. maj 2020.

U susret 1. maju – Prazniku rada, podsjećamo na odredbe Zakona o državnim i drugim praznicima kojim je propisano da su praznični dani neradni i da se isti praznuju dva dana. Istim zakonom definisani su i izuzeci od apsolutne zabrane rada. Tako je članom 4 propisana obaveza državniim organima, organima lokalne samouprave, javnim ustanovama, javnim preduzećima i drugim subjektima koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Nadalje, članom 5 pomenutog zakona dozvoljava se privrednim društvima i drugim oblicima obavljanja privredne djelatnosti, ako im priroda posla ili tehnologija rada zahtijeva neprekidan rad, da mogu raditi u praznične dane. Zato im je potrebna posebna dozvola za rad koju izdaje organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije, odnosno Ministarstvo ekonomije. Novčane kazne koje su propisane istim zakonom, u slučaju obavljanja rada u praznične dane suprotno ovom zakonu, kreću se od 1.000 do 2.000 eura. Kako, međutim, Ministarstvo ekonomije već gotovo 7 godina nije donijelo podzakonski akt o izdavanju dozvole za rad privrednim subjektima, u praksi imamo problem koji se ogleda u činjenici da inspekcija rada, suprotno Zakonu o državnim i drugim praznicima, ne propisuje kaznu za privredne subjekte koji rade u vrijeme praznika, a ne posjeduju dozvolu za rad.

Ovom prilikom, skrećemo pažnju da je novim Zakonom o radu propisana obaveza poslodavca da, ukoliko organizuje rad u dane praznika, donese pisanu odluku o tome i o istoj obavijesti poslodavca, sindikat i inspekciju rada u roku od tri dana prije početka rada. Ukoliko ovo ne uradi, inspekcija rada u tom slučaju može pravnom licu izreći kaznu koja se, shodno Zakonu o radu, kreće u rasponima od 2.000 do 20.000 eura.