Saopštenje za javnost-Plaćeno odsustvo roditelja ne može biti zamijenjeno godišnjim odmorom

Povodom izjave Glavne inspektorke rada date u sredstvima javnog informisanja, Unija slobodnih sindikata Crne Gore daje sledeće

S A O P Š T E NJ E  Z A  J A V N O S T 

“U vezi sa izjavom Glavne inspektorke rada, gospođe Angeline Međedović, da poslodavac može zaposlenom roditelju djeteta do 12 godina života, koji koristi pravo na plaćeno odsustvo u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravlja, isto da zamijeni godišnjim odmorom, ovim ukazujemo na neodrživost takvog stava. Naime, treba razlikovati pravni institut “plaćeno odsustvo” u odnosu na pravni institut “godišnji odmor”.

Pravo zaposlenog roditelja da koristi plaćeno odsustvo zbog brige o djetetu do 12 godina starosti je pravo koje mu je garantovano Naredbom Ministarstva zdravlja o sprečavanju širenja zarazne bolesti i svaki poslodavac u Crnoj Gori dobiće subvenciju, odnosno finansijsku podršku za finansiranje dijela zarade za sve zaposlene roditelje koji koriste ovo, garantovano, pravo. Zamjenjujući ovo pravo sa neprikosnovenim pravom svakog zaposlenog na godišnji odmor, dolazimo na teren zloupotrebe prava koje je roditeljima garantovala Naredba Ministarstva zdravlja, a sve pod plaštom razumijevanja krize i situacije u kojoj se nalazimo.

S druge strane, čak i kada bi poslodavac imao pravni osnov da navedeno plaćeno odsustvo roditelja djeteta do 12 godina zamijeni sa „prinudnim“ slanjem na godišnji odmor, a nema, morao bi da tom zaposlenom – roditelju, u skladu sa utvrđenim Planom za korišćenje godišnjih odmora, dostaviti rješenje za korišćenje godišnjeg odmora najmanje 30 dana prije početka njegovog korišćenja. Vrijeme koje je rješenjem utvrđeno za korišćenje godišnjeg odmora poslodavac može da izmijeni najkasnije pet radnih dana prije dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora, ali isključivo ako se sa tim saglasi zaposleni. Od tog pravila Zakon o radu propisuje izuzetak u slučajevima više sile, ali se taj izuzetak odnosi isključivo na pravo poslodavca da, u slučaju više sile, može da izmijeni vrijeme koje je određeno za korišćenje godišnjeg odmora, bez saglasnosti zaposlenog. Dakle, poslodavac ni u ovim, vanrednim okolnostima, ne bi mogao uputiti zaposlenog na godišnji odmor bez prethodne konsultacije i bez prethodnog dostavljanja rješenja o korišćenju godišnjeg odmora koje rješenje je dužan dostaviti 30 dana prije dana određenog za početak korišćenja ovog prava.

I ovom prilikom ističemo da godišnji odmor zaposlenih nema cijenu, to je jedino pravo iz radnog odnosa kojeg se ne može odreći, niti mu se isto može oduzeti. Stoga, pozivamo poslodavce da plaćeno odsustvo zaposlenog roditelja djeteta do 12 godina ne zamjenjuju godišnjim odmorom, a Inspekciju rada da, u slučaju prijavljivanja nepravilnosti u ovom pogledu, postupe u skladu sa Zakonom o radu, ali i u skladu sa ranije datim izjavama u sredstvima javnog inforimisanja, koje su potencirale obavezu poslodavca da godišnji odmor zaposlenom može biti dat isključivo po zakonom propisanoj proceduri koja podrazumjeva donošenje rješenja i uručivanja istog zaposlenom u rokovima propisanim zakonom.

Takođe, pozivamo sve zaposlene roditelje djece do 12 godina starosti, kojima poslodavac, bez njihove saglasnosti zamijeni plaćeno odsustvo sa godišnjim odmorom, da se za zaštitu tog prava obrate sindikatu i Inspekciji rada.”