USSCG i UPCG uputile zajedničko pismo MOR-u u vezi COVID-19

Crna Gora je poslednja u Evropi zahvaćena epidemijom COVID-19 i bili smo u prilici da kroz primjere drugih zemalja sagledamo koje probleme ona sa sobom donosi, kako one iz domena zdravstva, tako i one koji pogađaju ekonomiju i izazivaju gašenje preduzeća i radnih mjesta. Kao odgovorni socijalni partneri, USSCG i UPCG usmjerile su sve svoje aktivnosti ka ublažavanju takvog scenarija u našoj zemlji, pa su se, svako iz svoje perspektive, obratili Vladi sa predlogom konkretnih mjera koje je potrebno ustanoviti u najskorijem roku. Takođe, zatražile su da, kao socijalni partneri, učestvuju u radu nacionalnih timova, a naročito onih koji se bave uticajem pandemije na privredu i zaposlene. Nažalost,  do danas, socijalni partneri, predstavnici poslodavaca i zaposlenih, nijesu adekvatno zastupljeni u nijednom tijelu, pa smo samim tim lišeni su mogućnosti da na neposredan način doprinose poboljšanju stanja u kom se u ovom trenutku kao društvo nalazimo. Crnogorska privreda prva je osjetila negativne efekte globalne pandemije koji se produžavaju i prijete da trajno naruše crnogorsku ekonomiju, što bi se dalje odrazilo na radne odnose, tržište rada, kao i socijalno ekonomske prilike i uslove za život građana. Značajnom broju privrednih subjekata zabranjen je rad u okviru mjera za zaštitu od epidemije a i oni kojima je rad dozvoljen trpe velike posledice sveukupnog ambijenta kakav je trenutno u Crnoj Gori, regionu i širom svijeta. Sve to direktno utiče, odnosno proizvodi domino efekat na zaposlenost, radna, socijalna i sindikalna prava velikog broja zaposlenih, ali i na javne finansije.

Kako je Evropska unija odobrila ukupno oko 50 miliona evra pomoći Crnoj Gori, od čega će veliki dio biti usmjeren upravo na ekonomski i socijalni oporavak i saniranje posledica pandemije, USSCG i UPCG su se, zajedničkim dopisom, obratile Međunarodnoj organizaciji rada (MOR), izražavajući potrebu za njenom podrškom da reprezentativni predstavnici poslodavaca i zaposlenih budu nezaobilazni partneri Vlade Crne Gore i drugih subjekata u zajedničkom pronalaženju optimalnih rješenja za saniranje posledica i normalizaciju socio-ekonomskih odnosa u toku trajanja i po završetku pandemije. Prethodno iz razloga što je postojanje socijalnog dijaloga važno upravo u ovakvim trenucima i okolnostima i  taj mehanizam sada može biti podrška donosiocima odluka da se umanje i amortizuju negativni uticaji koje pandemija COVID-19 sa sobom neminovno nosi. Stoga, uvažavajući sve subjekte koji će učestovati u daljem programiranju navedenih sredstava, neophodno je da u tom procesu svoju neposrednu ulogu imaju i MOR i socijalni partneri na nacionalnom nivou, budući da će se u tom procesu direktno odlučivati o sudbini poslodavaca i zaposlenih, subjekata koje ove organizacije, shodno međunarodnim i nacionalnim aktima, predstavljaju i zastupaju.

Trenutne i očekivane posledice pandemije će, pored Svjetske zdravstvene organizacije, biti naročito izazovne za Međunarodnu organizaciju rada, čija će ekspertiza i iskustvo biti od velike važnosti za stabilizaciju i normalizaciju tržišta rada i radnih odnosa na globalnom i nacionalnom nivou. Zbog toga MOR, i nacionalni socijalni partneri kao protagonisti njegove misije i tripartitnog socijalnog dijaloga na nacionalnom nivou, moraju biti dio svih aktivnosti koje su usmjerene na saniranje posledica pandemije i rješavanje novonastalih komplikacija.