USSCG uputila predlog socio-ekonomskih mjera Ministarstvu rada i socijalnog staranja

Povodom saznanja o formiranju Radne grupe koja će se baviti ekonomskim aspektima epidemije virusa COVID-19, odnosno koja će raditi na predlogu novog seta mjera podrške preduzećima,
zaposlenima i građanima, a u čijem sastavu se ne nalaze predstavnici reprezentativnih udruženja zaposlenih i poslodavaca, USSCG se, danas,obratila ministru rada i socijalnog staranja, gdinu Kemalu Purišiću, kako bi ga upoznala sa predlogom mjera koje je, na tom planu, u prethodnom periodu uputila Premijeru i Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti (NKT), kao i mjerama za koje smatramo da bi, pored već predloženih, trebalo biti razmatrane na nivou pomenute radne grupe, čiji je član, pored ostalih, i gdin Purišić.

USSCG je izrazila očekivanje da će ministar rada sa navedenim predlozima upoznati sve članove Radne grupe i iste sa pažnjom razmotriti, kao i vjerovanje da će, u nastavku rada ove radne grupe, socijalnim partnerima biti omogućeno da, neposredno, budu uključeni u kreiranje mjera koje su socio-ekonomske prirode i koje su direktno vezane za zaposlene i poslodavce, na šta obavezuju pravni standardi Međunarodne organizacije rada i nacionalno zakonodavstvo. Prethodno posebno iz razloga što bi, bez neposrednog socijalnog dijaloga, bilo krajnje neozbiljno i neodgovorno konkretizovati pojedine mjere nemajući, pritom, potpune informacije i uvid u aktuelne mogućnosti Budžeta i poslodavaca. Ovakve vanredne okolnosti mogu se prevazići jedino zajedničkim snagama i solidarnošću, a to prevashodno podrazumijeva iskren, transparentan i blagovremen socijalni dijalog.

Integralno obraćanje gdinu Purišiću možete pogledati u nastavku: 161-Dopis Ministru rada-USSCG predlog mjera-COVID 19