Stručna služba USSCG nastavlja rad od kuće

USSCG obavještava svoje članstvo i građane da će Stručna služba USSCG nastaviti rad od kuće  za vrijeme trajanja privremenih mjera uzrokovanih širenjem korona virusa.

Komunikaciju sa zaposlenima u Stručnoj službi možete obavljati svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 časova  putem naše zvanične e-mail adrese: usscg@usscg.me i putem sledećih brojeva telefona (i email adresa):

Službeni broj Stručne službe: 067/418-991
Skype: Unijaslobodnihsindikata
Ivana Mihajlović – 067/443-220 (ivana@usscg.me)
Jelena Mitrović – 067/028-828 (jelena@usscg.me)
Snežana Nikić – 067/435-035 (sneza@usscg.me)
Marko Subotić – 068/846-575 (marko@usscg.me)
Jasna Radak – 067/091-099 (jasna@usscg.me)

Pozive na fixni telefon USSCG (020/232-315) preusmjerili smo na mobilni broj 067/418-991.

U slučaju vanrednih okolnosti i potrebe, zaposleni iz Stručne službe USSCG će, u najkraćem roku, biti u kancelariji.