Stručna služba USSCG nastavlja rad od kuće

USSCG obavještava svoje članstvo i građane da će Stručna služba USSCG nastaviti rad od kuće  za vrijeme trajanja privremenih mjera uzrokovanih širenjem korona virusa.

Komunikaciju sa zaposlenima u Stručnoj službi možete obavljati svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 časova  putem naše zvanične e-mail adrese: usscg@bildwpisscgloc.wpengine.com i putem sledećih brojeva telefona (i email adresa):

Službeni broj Stručne službe: 067/418-991
Skype: Unijaslobodnihsindikata
Ivana Mihajlović – 067/443-220 (ivana@bildwpisscgloc.wpengine.com)
Jelena Mitrović – 067/028-828 (jelena@bildwpisscgloc.wpengine.com)
Snežana Nikić – 067/435-035 (sneza@bildwpisscgloc.wpengine.com)
Marko Subotić – 068/846-575 (marko@bildwpisscgloc.wpengine.com)
Jasna Radak – 067/091-099 (jasna@bildwpisscgloc.wpengine.com)

Pozive na fixni telefon USSCG (020/232-315) preusmjerili smo na mobilni broj 067/418-991.

U slučaju vanrednih okolnosti i potrebe, zaposleni iz Stručne službe USSCG će, u najkraćem roku, biti u kancelariji.