Predstavnici USSCG podržali Apel EKS-a o usvajanju vanrednih makroekonomskih mjera

Evropska konfederacija sindikata (EKS) duboko je zabrinuta zbog uticaja koronavirusne krize na evropsku i globalnu ekonomiju. Prema Međunarodnoj organizaciji rada (MOR) gotovo 25 miliona radnih mesta moglo bi biti izgubljeno širom svijeta kao rezultat COVID-19 što će, kako MOR ističe, biti više nego 2008/2009. godine kada je, kao rezultat globalne finansijske krize, ugašeno 22 miliona radnih mjesta.  S tim u vezi, EKS je konsultovao brojne ekonomiste, akademike, političare i sindikate širom Evrope oko krize nastale usled pojave koronavirusa, te dobio saglasnost od preko 170 njih na tekst Apela evropskim institucijama i nacionalnim vladama za usvajanje vanrednih makroekonomskih mjera za borbu protiv urgentne situacije prouzrokovane pojavom COVID-19. 

Apel na engleskom jeziku sa potpisim možete vidjeti na sledećem linku: https://www.etuc.org/en/document/appeal-make-money-value-not-health-whateverittakes, dok u nastavku prenosimo prevod na našem jeziku.

 

Zaradite novac na vrijednostima, a ne na zdravlju

Apel za vanredne makroekonomske mjere za borbu protiv urgentne situacije COVID-19 

Apelujemo na evropske institucije i vlade sa posebnom hitnošću, naše stanovništvo se guši od virusa Corone COVID-19, fizički i ekonomski. Niko ne bi trebalo da bira između zaštite sebe i svojih najmilijih ili očuvanja svog posla i prihoda, potencijalno dovodeći sebe i druge u rizik.

Moramo da djelujemo i to hrabro.  Bojimo se da alati i sredstva u ovoj borbi kojima sada raspolažu vlade i institucije Evropske unije neće biti dovoljna. Potpuna fleksibilnost u primjeni Pakta za stabilnost i rast biće poput kapi u okeanu, ako nije praćena dodatnim mjerama. Hitna klauzula Fiskalnog pakta mora biti aktivirana.

Pozivamo sve finansijske institucije da ne profitiraju od ove neviđene zdravstvene situacije i spriječe ekonomski šok. Zbog toga preporučujemo brzu primjenu sledećih mjera:

  • Odmah obustaviti rad berzi: nakon neviđenih padova na berzama širom svijeta, kompanije i radnici će neizbježno patiti i boriti se za pristup kreditima.
  • Smanjenje granične fiskalne stope na pozajmice Evropske centralne banke na nula procenata ili manje (trenutno iznosi 0,25%), smanjenje zateznih kamatnih stopa na osnovnu stopu glavne operacije refinansiranja ispod sadašnjih nula procenata i još veće smanjenje negativne teritorije depozitnog fonda (trenutno na -0,5%) kako bi se bankama omogućilo i podstakle na održavanje ekonomske aktivnosti.
  • Evropska centralna banka da bude spremna učiniti “sve što je potrebno” kao što je to bio nekadašnji guverner, što znači da bude spremna da dopuni „bazuku“ Direktnih monetarnih transakcija i Kvantitativnog popuštanja. Kao dodatak, kapitalni ključ Evropske centralne banke mogao bi biti privremeno izdvojen za potrebe finansijske stabilnosti, neke države članice biće u većoj potrebi za tim od drugih.
  • Spriječiti finansijske institucije da daju zajmove po pozitivnim kamatnim stopama kako evropskim državama članicama tako i malim i srednjim preduzećima. Mala i srednja preduzeća će raditi ili sa zalihama ili će zaustaviti svoje aktivnosti, ukoliko im se ne pruži dodatna podrška. Tražimo da sve finansijske institucije, ne samo nacionalne promotivne banke i Evropska investiciona banka, već i privatne banke, budu spriječene u naplati kamata na kredite, kako bi se privrednicima omogućilo da izdrže do kraja krize. Ako se to ne može postići određenim podsticajnim mjerama, vlade moraju djelovati dekretom ili osigurati garanciju na nacionalnom nivou, koja bi bila podržana na nivou EU.
  • Evropski mehanizam za stabilnost mora igrati ulogu u tom pogledu i mi pozivamo vlade kako bi mu se osiguralo da može prikupljati novac po nultoj ili negativnoj kamatnoj stopi i pozajmljivati novac državama članicama uz gore opisane mjere. Države članice bi, osim toga, mogle da koriste predostrožne kreditne linije dostupne u skladu sa Evropskim mehanizmom za stabilnost, ali bez ikakvih uslovljavanja.
  • Pored toga, trebalo bi ozbiljno razmotriti mogućnost dostave novca od Evropske centralne banke putem helikoptera, kako bi se prevazišao pokvareni mehanizam bankarskog prenosa, ako je potrebno, kao način borbe sa smanjenjem ekonomskih aktivnosti, podrške prihodima radnika i sprečavanja deflacije.
  • Trebalo bi preduzeti posebne mjere za regulisanje kretanja cijena vitalnih proizvoda i stanovanja, a bilo kakve zloupotrebe u ovim vanrednim situacijama treba oštro osuditi.

Moramo biti sigurni da će hitne mjere, koje bi trebalo da budu primijenjene sada, biti praćene strukturnijim i konkretnijim mjerama za promovisanje investicija i održivog ekonomskog razvoja. Moramo iskoristiti trenutni Pregled ekonomskog upravljanja Evropske unije koji je nedavno objavila Evropska komisija: apsolutno je potrebna potpuna revizija evropskog fiskalnog okvira na čvrstim ekonomskim principima.

Javne službe i javni službenici rade nevjerovatan posao u zaštiti i brizi o stanovništvu tokom ove neviđene krize, a sada je vrijeme da se obezbijedi njihova finansijska održivost u budućnosti smanjivanjem izbjegavanja plaćanja i utaje poreza. Čestitke su dobrodošle, finansiranje je neophodno.

Jasno je da su u ovom trenutku potrebni više nego ikad fiskalni transferi između država članica na jedan ili drugi način i evropski centralni fiskalni kapacitet koji izdaje sigurna sredstva, ali izgleda da takvi ciljevi još nisu dostižni.

Konačno, radi se o demokratskoj kontroli našeg finansijskog sistema i preduzimanju potrebnih mjera za spas sredstava za život ljudi i ekonomskih aktivnosti. Brzo i zajedničko djelovanje je jedini efikasan odgovor na krizu koja pogađa sve nas.

Moramo djelovati zajedno ako ne želimo da sve ovo preraste u sitničan i podjeljiv nacionalizam. Moramo djelovati zajedno jer se suočavamo s istom prijetnjom i virusom koji se ne zaustavlja na granicama. Djelujemo solidarno, za slobodu ljudi i naša zajednička dobra. Zajedno smo jači.