Informacija o radu Stručne službe USSCG do 31.03.2020.

U cilju potpunog smanjenja rizika obolijevanja od korona virusa i brige o zdravlju svojih zaposlenih i njihovih porodica, a sagledavajući ukupnu situaciju i sve mogućnosti, Izvršni odbor USSCG donio je odluku da Stručna služba USSCG, do 31.03.2020. godine, svoj rad obavlja od kuće.

Obzirom da ćemo zbog nastale i izazovne situacije u kojoj se ovih dana nalazimo svi u Crnoj Gori, naš redovni posao obavljati isključivo putem e-mail i telefonske komunikacije, sigurni smo da ovakva odluka Izvršnog odbora neće uticati na kvalitet i proces rada USSCG i da će se isti odvijati odgovorno i profesionalno kao i u redovnim okolnostima.

Svakog radnog dana, u periodu od 7 do 15 časova, zaposlene u Stručnoj službi možete kontaktirati na sledeće brojeve telefona i e-mail adrese, kako slijedi:

Službeni broj USSCG: 067/418-991
E-mail: usscg@bildwpisscgloc.wpengine.com
Skype: Unijaslobodnihsindikata
Ivana Mihajlović – 067/443-220 (ivana@bildwpisscgloc.wpengine.com)
Jelena Mitrović – 067/028-828 (jelena@bildwpisscgloc.wpengine.com)
Snežana Nikić – 067/435-035 (sneza@bildwpisscgloc.wpengine.com)
Marko Subotić – 068/846-575 (marko@bildwpisscgloc.wpengine.com)
Jasna Radak – 067/091-099 (jasna@bildwpisscgloc.wpengine.com)