Pojašnjenje u vezi ostvarivanja prava na plaćeno odsustvo roditelja za vrijeme trajanja mjera prevencije COVID-19

Zbog brojnih obraćanja naših članova po pitanju korišćenja mjere propisane Naredbom Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, o mogućnosti plaćenog odsustva jednog roditelja/staratelja/hranitelja/usvojitelja ili samohranog roditelja djeteta koje nije starije od 11 godina, ovim pojašnjavamo:

  • Roditelj/staratelj/hranitelj/usvojitelj ili samohrani roditelj djeteta koje nije starije od 11 godina, a koji želi da koristi pravo na odsustvo i boravak kod kuće za vrijeme posebnih mjera zbog koronavirusa dužan je da podnese svom poslodavcu zahtjev za odobrenje plaćenog odsustva pozivajući se na navedenu Naredbu uz koji je dužan da priloži fotokopiju izvoda iz knjige rođenih djeteta i potvrdu o radnom angažmanu drugog roditelja/staratelja/hranitelja/usvojitelja koju izdaje njegov poslodavac, a kojom se dokazuje da isti po ovom osnovu neće koristiti odsustvo.

Poslodavac je dužan da ovom zahtjevu izađe u susret i odobri plaćeno odsustvo od trenutka njegovog podnošenja. Ukoliko poslodavac ne odobri plaćeno odsustvo po podnijetom zahtjevu, zaposleni/a treba da se obrati nadležnoj inspekciji rada za zaštitu svog prava.

Takođe, zaposleni/a koji je član USSCG, za zaštitu ovog prava može da se obrati i Stručnoj službi USSCG putem mail-a: usscg@bildwpisscgloc.wpengine.com i na telefone: +382 20 23 23 15 i 067/418-991.