Ustavni sud odbacio Inicijativu USSCG za ocjenu ustavnosti člana 18 Zakona o štrajku

Dana 18. maja 2016. godine, Unija slobodnih sindikata Crne Gore uputila je Ustavnom sudu Crne Gore Inicijativu za ocjenu ustavnosti člana 18 Zakona o štrajku (“Sl.list CG” br. 11/2015 od 12.03.2015.g.). Naime, pomenutim članom, na indirektan način, uskraćuje se pravo na štrajk zaposlenim u Vojsi, policiji, državnim organima i javnoj službi, što je suprotno članu 6 Ustava Crne Gore, kojim se svima jemče prava i slobode i dovodi ih u diskriminišući položaj u odnosu na zaposlene u drugim djelatnostima, a što je suprotno članu 8 stav 1 Ustava. Takođe, USSCG ovaj član smara neodrživim i zbog činjenice što propisuje ograničenje prava na štrajk suprotno međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, koji imaju primat nad domaćim zakonodavstvom, što je suprotno članu 9 Ustava.

Na svojoj XII sjednici održanoj 26. decembra 2019. godine, Ustavni sud je odlučivao po navedenoj inicijativi, te , većinom glasova, donio Rješenje o neprihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 18 Zakona o štrajku.

U nastavku možete preuzeti tekst Inicijative:  372-Inicijativa Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti clana 18 Zakona o strajku