Održana VII sjednica Glavnog odbora USSCG

VII redovna sjednica Glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore održana je danas u Podgorici. Pored redovnih, jedna od tačaka dnevnog reda o kojoj su članovi razgovarali odnosila se na Zakon o radu i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ovom prilikom, generalni sekretar USSCG, kao član radnih grupa za izradu teksta oba zakona, predstavio je članovima GO USSCG zakone, fokusirajući se na glavna postignuća ostvarena tokom pregovora sa socijalnim partnerima.

Na današnjoj sjednici, Glavni odbor USSCG, a na predlog generalnog sekretara, jednoglasno je izabrao novu zamjenicu generalnog sekretara, Ivanu Mihajlović. 

Prethodne pomenute prezentacije o novom Zakonu o radu i Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju nalaze se u nastavku:

PPP Komentar Zakona o radu, 27.12. 2019.

Zakon PIO