Održana završna konferencija u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – glas studentima, podrška radnicima”


Projekat „Ujedinjeni možemo više – glas studentima, podrška radnicima!“ doprinio je osnaživanju radničkog i studentskog aktivizma pripadnika romske i većinske populacije, i ohrabrio zaposlene da prepoznaju kršenje radnih prava i da se zalažu za njihovo poštovanje.To je saopšteno na završnoj konferenciji u okviru projekta „Ujedinjeni možemo više – glas studentima, podrška radnicima!“, koju je organizovala nevladina organizacija Mladi Romi, u saradnji sa Unijom slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), uz podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave.

Izvršni direktor NVO Mladi Romi, Samir Jaha, kazao je da je jedan od ključnih problema romske zajednice nezaposlenost, ocjenjujući da se velika pažnja treba posvetiti zapošljavanju te populacije.

„Znamo da najveći dio ljudi iz romske zajednice radi u komunalnim preduzećima, jedan dio se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina. U narednom periodu želimo da nastaviti  saradnju sa partnerima iz USSCG na zaštiti prava radnika, romske i većinske populacije“, rekao je Jaha.

On je kazao da je organizacija Mladi Romi njeguje pristup u smislu da korisnici njihovih projekata nisu samo pripadnici romske zajednice, već i većinske zajednice.

„Ono što smo prepoznali kao nedostatak, posebno u okviru Dekade uključenja Roma da je fokus bio stavljen isključivo na romsku zajednicu. Ako zaista želimo da radimo na suštinskoj inkluziji i integraciji, treba da postoji mješoviti pristup i da u svim projektima i programima   korisnike iz romske i većinske zajednice. Drago mi je to što je to ovaj projekat omogućio i pokazao rezultate“, naveo je Jaha.

On je podsjetio da je organizacija Mladi Romi, u okviru projekta, sprovela seminare i obuke na različite teme za 25 studenata. Koji su doprinijeli  da se unaprijedi njihovo znanje u cilju efikasnijeg učestvovanja u procesu donošenja odluka i javnih politika.

Takođe smo organizovali događaj na Svjetski da Roma u crnogorskom parlamentu, kako bismo skrenuli pažnju da je izuzetno važno da se vodi računa da Romi budu zastupljeni na svim nivoima“, kazao je Jaha.

On je rekao da su tražili da se Romima obezbijedi afirmativna akcija i da se smanji cenzus kako bi romska zajednica mogla da ima svog političkog predstavnika u parlamentu.

„Svjesni smo da je romska zajednica organizovana na različite načine, jednim dijelom kroz nevladine organizacije i udruženja. Mi smo kroz ovaj projekat omogućili da pripadnici romske zajednice budu u rukovodstvu sindikalnih organizacija“, istakao je Jaha.

On je kazao da preostaje da pripadnici romske zajednice učestvuju u lokalnim parlamentima i nacionalnom parlamentu, navodeći da se to očekuje da se omogući kroz izmjenu izbornog zakonodavstva.

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, smatra da sam naziv projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!” nosi važnu poruku, navodeći da predstavlja poziv „da se kao društvo više angažujemo i potrudimo da se svi građani osjećaju kao građani prvog reda, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost“.

„Ja vas pozivam, posebno mlade ljude, studente, da težite ka višem i boljem, da tražite više od sebe samih,da koristite sve šanse koje vam se otvaraju, da pravite čvrsta i snažna partnerstva koja će vam omogućiti da sjutra budete konkurentni na tržištu rada. Ali i da kroz sindikalno udruživanje osnažujete vaš uticaj u bilo kojem radnom okruženju“, rekla je Pribilović.

Ona je pozvala mlade da se aktivno uključe u procese kreiranja javnih politika, kao i da jačaju vašu građansku participaciju.

„NVO Mladi Romi’ su primjer uspješne organizacije, pa vam čestitam na ostvarenim rezultatima uz želje da i ubuduće realizujete projekte koji će povećati broj korisnika, afirmisati pravo na jednakost, unaprijediti živote, prije svega, naših građana.Vlada Crne Gore i Ministarstvo javne uprave će vam uvijek biti iskren i posvećen partner, u ovoj misiji koja ima pozitivan uticaj i nosi snažnu poruku“, istakla je Pribilović.

Menadžerka programa za ljudska prava i demokratizaciju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Mladenka Tešić, ukazala je na rezultate projekta i to prvenstveno na, kako je navela, osnivanje i registrovanje granskog sindikata komunalnih preduzeća Crne Gore.

„To je ujedno i nastavak prethodnog projekta kada su osnovani sindikati komunalnih preduzeća u Nikšiću, Kotoru i Herceg Novom, koji su dalje jačali svoje kapacitete u ovoj fazi. 25 studenata je pohadjalo obuke o demokratiji i ljudskim pravima, javnim politikama i simulacije parlamentarnih debata“, podsjetila je Tešić.

Ona je ocijenila da su obuke, kroz projekat osnaživanja radničkog i studentskog aktivizma i učenja o pravima radnika, političkom sistemu, debatiranju, značajne ne samo u postizanju znanja i vještina, nego i u, kako je istakla, neformalnom obrazovanju koje je skoro podjednako važno kao i formalno.

„Polaznici mogu biti uzor svojim vršnjacima i Romima i ne Romima i mislim da je snaga ovog projekta i u tome što okuplja i romsku i većinsku populaciju oko istog cilja. Danas je važno da imamo i veće političko angažovanje Roma i nadamo se da će i zakonodavni okvir uskoro to da omogući“, rekla je Tešić.

Zato je, kako smatra, važno da postoji baza potencijalnih kandidata koji najbolje poznaju svoju zajednicu i mogu da se izbore za njihova prava u lokalnom i u državnom parlamentu.

Generalni sekretar USSCG Srđa Keković smatra da, iako sva postignuća predstavljaju samo jedan korak naprijed u rješavanju svih problema koji postoje u vezi sa integracijom romske populacije, ali i ukupnim jačanjem sindikalnog pokreta u Crnoj Gori, „ista nisu zanemarljiva već više nego značajna“.

„Ovo kako za pripadnike romske populacije, tako i za zaposlene u komunalnim preduzećima. Ono na šta sam posebno ponosan jeste činjenica da smo kroz edukaciju rukovodstva sindikata koji djeluju pri komunalnim preduzećima uspjeli da probudimo, ojačamo i na ravnopravnim osnovama postavimo socijalni dijalog, kojeg u pojedinim preduzećima gotovo da u prethodnom periodu nije ni bilo“, istakao je Keković.

Prema njegovim riječima, edukacijom su uspjeli da osvijeste i ohrabre zaposlene da prepoznaju kršenje radnih prava i da se zalažu za njihovo poštovanje.

„U konačnom, posebno me raduje činjenica da smo ostvarili jedan od najznačajnijih strateških ciljeva zacrtanih još u prvoj fazi projekta, a to je formiranje granskog sindikata komunalnih preduzeća Crne Gore“, kazao je Keković.

On je rekao da vjeruje će sindikat u narednom periodu učiniti mnogo na poboljšanju radnih uslova, ekonomskih i socijalnih prava zaposlenih u komunalnim preduzećima i na zaštiti dostojanstva profesije.

„Projekat se završava, ali naš zajednički rad tek predstoji“, poručio je Keković.

Izvor: http://www.prcentar.me/clanak/projekat-doprinio-osnaivanju-radnikog-i-studentskog-aktivizma/1043