Održan edukativni seminar za radnike komunalnih preduzeća

Kroz projekat “Ujedinjeni možemo više – glas studentima, podrška radnicima”, koji je finansiran od strane Evropske unije i konfinansiran od strane Ministarstva javne uprave, u periodu 25-27.10.2019. godine Unija slobodnih sindikata Crne Gore i NVO Mladi Romi kao partneri na pomenutom prijektu, organizovani su edukativni seminar za radnike komunalnih preduzeća i sindikalne predstavnike u preduzećima iz ove djelatnosti, na kojem je posebna pažnja bila posvećena sindikalnim i radnim pravima zaposlenih u ovim preduzećima. Osim toga, seminar je bio prilika da učesnici razmijene iskustva i dobre prakse sa predstavnicima granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih djelatnosti “Nezavisnost” Srbija.